DeStem Fietsen aan zuidkant station moeten weg 'Ik moet als enige terechtstaan' 44 Ik had met 22 STAD EN STREEK WIM SIEGMUND Wim Siegmund (76) is gestopt. Hij zit de hele dag voor zijn nieuwe, grote televisie: politiek, Flodder en Cheers. Gratis lunchpauzeconcert in kerk Politiek Cafe Karaktur over toekomst jeugd DE KANTONRECHTER De zaak: Job (24) kreeg een dagvaarding om voor de rechter te ver schijnen voor het verstoren van de openbare orde op het Kerk plein in Breda op een zaterdagavond in maart 2011. Anders gezegd: hij heeft gevochten. In februari moest hij aan de deur tekenen voor een brief. „Ik dacht: leuk, een cadeautje. Bleek het een dagvaarding te zijn. Ik heb naar de rechtbank gebeld, want ik had geen benul waar het over ging." Drie maanden later doet Job zijn verhaal voor de rechter. De aanlei ding? Een broodje dat tegen het raam van Job werd gegooid en waar vervolgens een vechtpartij voor de deur ontstond. Job is te leurgesteld in de situatie. „Het zit niet in mijn aard om te vechten. En waarom zou ik überhaupt de 'Duurt het dan weer twee jaar voor ik moet komen? Dan kan ik me vast voorbereiden' wanorde verstoren voor mijn ei gen voordeur?" Volgens hem is het zo gegaan: „Ik woon aan het Kerkplein in de binnenstad. Na een avondje stappen zitten mijn vrienden en ik nog wat te chillen in mijn appartement." Job woont op de eerste verdieping. „Op een gegeven moment wordt er een broodje tegen mijn raam gegooid. De heer Bastiaansen en ik gaan kijken wat er gaande is." Job legt uit dat de vechtpartij al aan de gang is. „Wij kijken vanuit mijn portiek toe." Gealarmeerde bikers komen op de vechtpartij af. „Ze vragen aan ons, de heer Bastiaansen en ik dus, wat er gaande is. Wij leggen uit wat we hebben gezien. Ze no teren onze gegevens en vervol gens vertrekken wij weer naar bo ven. Twee jaar later krijg ik de dagvaarding op de mat en krijg ik te horen dat ik 'slaande bewe gingen' heb gemaakt." De des betreffende agenten hebben op die bewuste avond genoteerd: vier personen hebben slaande bewegingen gemaakt. Volgens Job is hij de enige persoon die terecht moet staan voor dit ver grijp. Job heeft niet alleen de rechtbank gebeld over dit on derwerp. „Ik heb regelmatig contact met onze wijkagent. Hij heeft voor mij het een en ander opgezocht over dit onder werp. Daardoor weet ik dat ik de enige ben die iets te horen heeft gekregen." De wijkagent heeft daarbij ook gezegd dat de surveillerende agenten in oplei ding waren. „Ik denk dat dat de reden is waarom alleen ik hier zit" De rechter zegt dat het op dit moment het beste is om de andere drie 'vechtersba zen' op te zoeken en te kijken of zij ook een geldboete heb ben ontvangen, en zo ja, of zij die wel hebben betaald. „Me neer de rechter ik werk fullti me, dan moet ik straks nog een keer terug komen." De rechter heeft er genoeg van. „Vaak den ken mensen dat wij altijd de kant van de politie kiezen. Nu wil ik het beter uitzoeken, dan vindt u het te veel moeite om vrij te nemen van uw werk. Wilt u nu een geldboete of komt u een andere keer terug? Het is uw woord tegen het woord van drie agenten. Als u nu kiest voor de geldboete, komt u altijd slechter uit." Job blijft eigenwijs. „Hoe hoog is zo'n geldboete? Een middag vrij nemen kost me ook veel geld." Uiteindelijk kiest de stu dent er toch voor om de zaak uit te stellen. „Duurt het dan weer twee jaar voor ik moet ko men? Dan kan ik me vast voor bereiden." W;- mund is zijn leven lang ac tief ge weest voor tal van verenigingen. Hij stond aan de wieg van carna valsvereniging 't Lestogenblik en heeft grote verdiensten voor de totstandkoming van het Verkeers circulatieplan. In 2000 werd hij door Hare Majesteit tot Ridder be noemd. Tegelijkertijd staat Siegmund be- kend als een lastpak, een notoire mopperaar die als hoofdredacteur van het Ginnekens Nieuwsblad meer dan eens beschuldigd werd van laster en smaad. Het krantenarchief liegt er niet om. Vanaf de jaren zeventig pro testeert Siegmund tegen de 'onge breidelde groei van de horeca in het Ginneken. Hij vreest levens lang dat zijn wijk een 'tweede Ha vermarkt' wordt. In 1992 weigert hij als voorzitter van de Stichting Annex-50 precariorechten aan de gemeente te betalen. In 1998 jaagt hij de Verontruste Ginnekenaren tegen zich in het harnas. In 2003 wordt hij uit de Dorpsraad gezet vanwege zijn 'voortdurende stroom van negatieve uitlatingen'. In 2009 is hij betrokken bij een fikse ruzie tussen de drie bewo nersorganisaties in het Ginneken. In 2011 stapt hij uit een begelei dingsgroep uit onvrede over ver keerstellingen. In hetzelfde jaar ligt hij in de clinch met wethou der Willems over een aanpassing van het gemeentewapen. In 2012 niemand ruzie, ze hadden ruzie met mij. We hadden andere meningen BREDA - Op woensdag 12 juni kun nen muziekliefhebbers in de Gro te Kerk in Breda terecht voor een zogeheten Lunchpauzeconcert. Van 12.45 tot 13-30 uur wordt het Flentroporgel bespeeld door Mat- thijs Visscher. Het concert is een initiatief van de Stichting Orgel concerten Breda. Toegang gratis. COLOFON BREDA BREDA - Fietsen die donderdag 13 juni (al dan niet in fietsenrekken) aan de zuidkant van het station staan, worden weggehaald. Dat meldt de gemeente Breda. Eén en ander heeft te maken met archeo logisch onderzoek dat voor deze zomer op de agenda staat. Alvo rens de archeologen aan de slag kunnen gaan, is bodemonderzoek nodig. Dat gebeurt donderdag. Om dat mogelijk te maken wor den niet alleen de fietsen, maar ook de fietsenrekken verwijderd. Bedoeling is trouwens om die rek ken een dag later weer terug te zetten. De gemeente verwijdert donderdag samen met ProRail fietsen die op het Stationsplein staan, op de hoek van de Meerten Verhoffstraat en de Stationsweg en tot slot op de Stationsweg tot aan Cf-park. Op dat parkeerterrein worden verwijderde fietsen tijde lijk gestald. Vier weken lang kun nen ze daar worden opgehaald. Gebeurt dat niet, dan worden ze overgebracht naar het fietsdepot aan de Riethil 3-5. Daar kunnen ei genaars ze vanaf 17 juli dertien we ken lang ophalen. Meldt niemand zich, dan gaan de rijwielen naar een ontwikkelingsland of naar een kringloopwinkel. BREDA - Politiek Café Karaktür gaat op zondag 9 juni over de toe komst van jongeren. Interview en debat over de 'verloren generatie' of zijn er juist meer dan ooit kan sen voor ondernemende jonge ren? Mensen die zich met jonge ren bezighouden, maar ook jonge ren komen aan het woord. Onder meer wethouder Saskia Boelema, portefeuille Jeugd, de landelijke studentenvakbond ROOD en de Bredase Jongerenraad zijn van de partij. Het politiek café wordt gehouden in de hal van het stadhuis aan de Grote Markt van 16.00 tot 18.00 uur. Entree gratis. door Nicole Roelands Luis in de pels van het Ginneken kijkt alleen nog televisie I Wim Siegmund met zijn eerste en laatste hobby: turnen bij gymnastiekver eniging Sint Christophorus. foto Hans Chabot door René van der Velden rené.vanderveldenObndestem.nl Wim Siegmund www.stichtingorgel concertenbreda.nl Informatie over advertentiemogelijkheden T 088 - 013 99 94 E adverteren.west-brabant@wegenermedia.nl W www.bndestemadverteren.nl Rubrieksadvertenties T 0900 674 3836 W www.kleintjesmarkt.nl Familieberichten T 088 0139 9999 W www.familieberichten.nl Geen krant ontvangen? tel. 088-0139 920 www.bndestem.nl/lezersservice Redactie Breda Spinveld 55, 4815 HV Breda e-mail: redac- tie.stad@bndestem.nl tel. 076-5 312 311 fax 076-5 312 162 door Edine Wijnands

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 22