O 'Ze scheuren met 60 km per uur door stad' 28/29 Gemeenteraad kan, na uitstel, besluit nemen over uitsmeren schulden. GS blijft wel bezorgd over risico's grondposities. DINSDAG 4 juni 2013 21 REGIO: BREDA WWW.BNDESTEM.NL BREDA - Het doorschuiven van schulden, zoals de gemeente Bre da in 2012 heeft gedaan, mag. Want het grondbedrijf staat er daardoor iets beter voor en er zijn maatregelen getroffen om geleide lijk het potje voor tegenvallers te vullen. Deze zogeheten stelselher ziening waarbij schulden uit het Grondbedrijf worden uitge smeerd over een aantal jaren is rechtmatig gebeurd voor het jaar verslag van 2012. De regels zijn veranderd en dus zou het anders moeten voor 2013. Dat stelde gisteravond de verte genwoordiger van Gedeputeerde Staten van Brabant. Die gaf sa men met de accountant van de ge meente op verzoek van de raads commissie Bestuur uitleg over de perikelen rond het Grondbedrijf voor een 'verwarde' commissie. Eerder beschuldigde de provincie Breda van onrechtmatigheid om dat in het huidige jaar, 2013, be leid zou worden gemaakt om te korten op het jaarverslag over 2012 weg te werken. En dat mag niet. De term onrechtmatig deed de commissieleden het meeste zeer. Zij dachten juist zorgvuldig te hebben besloten tot de stelselwij ziging. De accountant van de ge meente stelde dat in november 2012 al in de begroting voor 2013 tot een stelselherziening was be sloten. Dus was van onrechtmatig heid geen sprake. Ze betreurde het dat een funda mentele discussie over het anders verrekenen van investeringen ver worden was tot een technische discussie. Dat zorgde voor veel on rust en verwarring. Communicatie over discus sie over stelselherziening tussen gemeente en provin cie leidt tot verwarring Fundamenteel was ook de consta tering dat de communcatie tussen gemeente en provincie anders zou moeten. En daar was ieder het wel over eens. Toch vertelde de vertegenwoordiger van GS niet anders te hebben gedaan dan 'zo helder mogelijk antwoord geven op gestelde vragen vanuit de raad'. „Normaal geven wij pas een oordeel nadat de raad zich heeft uitgesproken." De feiten blijven dat de zorgen over het Grondbedrijf groot zijn. En dat het aanstaande antwoord van Binnenlanse Zaken op Kamer vragen over de stelselherziening de boel op zijn kop kan zetten. BREDA - Een enorme klap zondag op de Haagweg in Breda. Ter hoogte van de Rijnstraat botst om 22.33 uur een 26-jarige quadrijder op een verkeersbord. Het voertuig komt op zijn kop op de motorkap van een geparkeerde auto terecht. De fiets die tegen de verkeerspaal staat, is door de klap in tweeën ge broken. De bestuurder is aan spreekbaar, maar moet eerst wor den gestabiliseerd om de rit naar het ziekenhuis te kunnen maken. De oorzaak van het ongeval is on bekend. Volgens de politie lijkt het erop dat de bestuurder te hard heeft gereden. Het ongeval roept de vraag op of Breda, in navolging van Antwer pen, een verbod voor quads moet invoeren. Het quadverbod in Ant werpen is het gevolg van de vele klachten die het stadsbestuur kreeg over het roekeloze rijgedrag van quadrijders. Ook in Breda ver oorzaken quadgebruikers over last, blijkt uit reacties op Face- book. 'Ze scheuren met zestig ki lometer per uur op twee wielen door het centrum. Blij dat er een verkeersbord is geraakt en geen kind dat spontaan oversteekt.' Marcel Grooten ziet regelmatig een quad langs komen bij het ter ras van Dok 19 aan de Haven. „Dit 66 Dit is een populaire plek voor showrijders is een populaire plek voor showrij ders, net zoals het rondje langs de Havermarkt en het Kasteelplein. Het is irritant. Ik vraag me af hoe die bestuurders het het zelf zou den vinden als ze op een terras geen gesprek meer konden voe ren." Volgens Grooten rijden de vierwielers regelmatig met twee wielen door de Prinsenkade. Toch gaat een verbod voor hem te ver. „Het gaat om vier of vijf quads per dag. Het leed is te overzien.' Nick Waterhouse pakt het aan op zijn manier Oerhollandse merklap in hartje Parijs schulden mag wel E O Uitsmeren door Berry van der Heijden door Corné Luyken Marcel Grooten, Dok 19 De ravage is groot na het ongeval met de quad op de Haagweg in Breda. De bestuurder raakte gewond, foto Perry Roovers SQ Vision Zie ook pagina 27 'Nauwelijks klachten' Stad en Stre

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 21