Mansveld: stoppen met Fyra verstandig Het beleid van premier Erdogan ligt onder vuur. Hoe kijken Brabantse Turken tegen de situatie aan? «yÉkC Temp: 20' Oorlog om goedkope luxe kroketten DINSDAG 4 juni 2013 Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 152e jaargang www.bndestem.nl Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,021 Editie: BREDA Staatssecretaris Wilma Mansveld (spoor) noemt dat besluit 'verstan dig'. Maar ze wil wel eerst alle on derliggende gegevens zien. Het ka binet maakt vrijdag zijn stand punt bekend. De Tweede Kamer wil snel een debat over de Fyra. De Fyra V250-trein had Amster dam met Brussel moeten verbin den. Vrijdag werd al bekend dat de Belgische Spoorwegen hele maal stoppen met de trein. 'Buitensporig veel fouten', ver toont de bij AnsaldoBreda in Ita lië gebouwde trein. „Wij kunnen onze reizigers op deze basis geen betrouwbare dienstverlening bie den", constateert NS. Het Nederlandse debacle wordt in Italië met gelatenheid en van zelfsprekendheid ontvangen. Want ook daar zijn volop klach ten over het materieel van Ansal doBreda. „We maken nu echt goe de treinen", zegt een jonge inge nieur van het bedrijf die als enige, op voorwaarde van strikte anoni miteit, commentaar wil leveren. „Ik werk voor een Duits bedrijf dat in het Fyra-project zit en ik denk dat de drang om koste wat het kost de order binnen te halen, ons heeft genekt." BREDA - Rellen in Istanbul? Op stand in Turkije? Twee doden en meer dan 1.000 gewonden. Niets aan de hand. Gewoon een kwes tie van politiek, zegt Adem Uzun, eigenaar van Turkse bakkerij Hiz- met Firini in Breda. „President Er dogan heeft het goed gedaan en is nog steeds goed bezig. Er is geen oorlog in Turkije, de economie draait prima. Je kunt goed oud worden in Turkije. Dat vinden de mensen belangrijk." Ooit, voor hij naar Nederland kwam, woonde Adem Uzun in Istanbul. Het leven was er vol gens hem hard en dat is het nog steeds. Maar veel minder hard dan vroeger. Met dank aan het be leid van premier Erdogan. „Dat is politiek. Meer niet", zegt Uzun. Daar denkt Volkan Tasdan uit Ber gen op Zoom toch heel anders over. Vorig jaar werd de docent van scholengemeenschap 't Rijks uitgeroepen tot Leraar van het Jaar in Noord-Brabant. Nu maakt hij zich zorgen over de ontwikke lingen in zijn geboorteland. Goed, Erdogan heeft Turkije econo misch weer op de rails gezet en de staat zelfvertrouwen gegeven. „Maar nu schreeuwt Turkije om vrijheid. Voor de een vrijheid van meningsuiting, voor de ander vrij- heid van godsdienst en een ander wil vrijheid van drukpers. Dat te kent het protest. Het is geen ge vecht van een ongelovige tegen een gelovige, het is geen protest van een sociaal democraat tegen een kapitalist, noch een strijd te gen europeanisering. Het is een zoektocht naar vrijheid." Cengiz Tutar zit op hetzelfde spoor. Hij geeft les op De Nieuwe Veste in Breda op de saz, een ty pisch Turks instrument. Hij is in Nederland geboren, maar kijkt met grote zorgen naar wat er ge beurt in het land van zijn ouders. President Erdogan heeft het goed gedaan en is nog steeds goed bezig Hij komt regelmatig in steden als Istanbul en merkt dat de sfeer daar is veranderd. „Turkije wordt steeds strenger", zegt Tutar. „En wie niet achter de visie van Erdo gan staat, valt in een soort B-cate gorie. Hij is alleen maar premier voor een bepaalde groep: de con servatieven en de rijken." Simone Dirven stopt als burgemeester Burgemeester Simone Dir- ven-van Aalst (55) van Dongen neemt per 1 september ontslag. Volgens Dirven is de chemie tussen haar en de raad, het col lege en de gemeente Dongen uitgewerkt. Dirven was eerder wethouder in Halderberge. Noodweer in Europa eist mensenlevens De overstromingen en overlast door hevige regenbuien in mid den-Europa zijn nog niet voorbij. In Tsjechië zijn tot nu toe vijf do den gevallen en in Oostenrijk ver dronken twee mensen. De watero verlast daar leidt tot hoge water standen in de Nederlandse rivie ren. OM vraagt Benno L. langer in cel te blijven Het Openbaar Ministerie heeft de veroordeelde zwemleraar Benno L. gevraagd vrijwillig langer in de gevangenis te blij ven zitten. Er is nog geen woonlocatie voor hem gere geld. Zijn advocaat vindt het onbegrijpelijk. Het kabinet beslist vrijdag over de Fyra. In de Kamer klinkt de roep om een parle mentaire enquête luider Fyra was toch al gestopt? Word ook abonnee! 8 711 68 8 555516 Je vraagt niet zomaa om een second opinion BN v*"/ Meer zon DeStem DEN HAAG - De Fyra is onbetrouw baar door de aanhoudende stroom technische mankementen. Dat is re den voor de NS de stekker uit deze hogesnelheidstrein te trekken, maakte NS gisteravond bekend. Zie ook pagina's 10,11 en 13 Het Fyra-fiasco Geen trein naar België? Onaan vaardbaar! Compleet dossier over het debacle van de Fyra op bndestem.nl/fyra 'Zoektocht naar vrijheid' door Nico Schapendonk Duizenden betogers zijn gisteravond opnieuw naar het Taksimplein in de Turkse stad Istanbul getrokken om tegen het beleid van premier Recep Tayyip Erdogan te demonstreren, foto Gurcan Ozturk/ANP Bakker Adem Uzun uit Breda Vervolg op pagina 9 Een laatste waarschuwing DONGEN Zie ook pagina 30 'Na 7,5 jaar is chemie uitgewerkt' I Simone Dirven. foto Jan Stads PRAAG Zie ook pagina's 2/3 en 8/9 DEN BOSCH Zie ook pagina 5 Vrijwillig in cel blijven Ga naar: www.bndestem.nl/ abonneren

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 1