t t 4 4 4 Cafetaria's en supermarkten in 'oorlog' om goedkope luxe kroket Doorstart FRS blijft nog weken onzeker Pensioen van vrouwen vaak veel lager dan van mannen 14 ECONOMIE 0,92% 0,30% -0,76% -0,88% -3,72% 15254,03 2990,79 8285,80 6525,12 13261,82 BEURS VAN AMSTERDAM 1,86% 1,3070 +1,64% +1,66% vwdgroup: wekkehoom Nog niet zo lang geleden werd hij nog verkozen tot de 'Plaza pre mium kroket' en kreeg hij bij cafe tariahouder Arjan Menzing een prominente plek op de menu kaart. Maar inmiddels is de Kwek keboomkroket bij veel frituur ders, waaronder die van catetaria- keten Plaza, geheel uit de gratie geraakt. Niet omdat hij niet lek ker is, maar vanwege het besluit van producent Royaan om de kro ket niet alleen in de cafetaria's maar ook via de supermarkt te verkopen. „En met de prijzen die daar gehan teerd worden, kunnen wij echt niet concurreren", vertelt Men zing, zelf eigenaar van cafetaria Plaza Leesten in Zutphen. Eind vorig jaar besloot Aviko al om zijn exclusieve RAS-patat via het vriesvak van de supermarkt te gaan verkopen. Ruim vijftig jaar lang was dit merk alleen via de ca fetaria's verkrijgbaar. Net als het voornemen van Royaan schoot die actie de recent opgerichte brancheorganisatie Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) in het verkeerde keelgat. De trend dat luxe snacks steeds vaker voor lage prijzen in de su permarkt liggen, stond daarom - naast een krokettenproeverij - op het programma van de eerste Pro- Fri-ledenbijeenkomsten die re cent plaatsvonden. „Veel onderne mers hebben inmiddels met pijn in het hart voor een ander merk gekozen", laat ProFri weten. Luxe snacks verschijnen steeds vaker in het super marktschap, voor een lage re prijs dan in de snackbar Aviko draaide haar besluit over de RAS-patat niet terug maar kwam de cafetaria's wel tegemoet door op de supermarktverpakking de tekst 'Je hoeft er niet meer voor om te rijden' te verwijderen. Die werd door ProFri als een sneer naar de cafetaria's ervaren. Of Royaan gevoelig is voor de on vrede onder de snackbarhouders zal snel duidelijk worden. Op dit moment vinden er namelijk ge sprekken plaats tussen Royaan en ProFri. Over de inhoud daarvan wil geen van beide partijen iets zeggen. Volgens ProFri hebben verschil lende fabrikanten al toegezegd om hun producten niet via de su permarkt te verkopen, maar staan die afspraken nog niet zwart op wit. Dat lijkt echter wel essen tieel. Volgens Menzing waren eer dere afspraken ook slechts een gentlemen's agreement. „Door de la ge prijzen in de supermarkt koop ik daar inmiddels soms al goedko per in dan bij de groothandel." Free Record Shop praat volgens de curator met 'vier serieuze kandidaten' over een overname ROTTERDAM - Binnen vier weken zal duidelijk zijn of de Free Re cord Shop (FRS) een doorstart gaat maken en wie het bedrijf overneemt. Dat zegt curator Jos Borsboom. „Er vinden gesprek ken plaats met vier serieuze kan didaten. In de tussentijd worden de winkels opengehouden. De kans op een doorstart is aanzien lijk", aldus Borsboom. De verkoop van de Belgische on derdelen aan investeerder Pro- Cures, vlak voordat het faillisse ment van de Nederlandse tak werd uitgesproken, wordt volgens de curator mogelijk terugge draaid. „Dat kan als het in het be lang is van de onderneming als ge heel", vertelt Borsboom. Een woordvoerder van ProCures zegt nog steeds de Free Record Shop in afgeslankte vorm te wil len voortzetten. De rechtbank in Rotterdam ver klaarde de winkelketen voor mu ziek, films en games vorige week dinsdag failliet en benoemde twee curatoren, onder wie Bors boom. De winkelketen had al eerder aan gekondigd faillissement te zullen aanvragen. Het bankroet betreft de Nederlandse organisatie van Free Record Shop, met 141 filialen en 755 medewerkers. Volgens cu rator Borsboom blijven de win kels voorlopig gewoon open. Free Record Shop is in de proble men gekomen door de economi sche neergang en de opkomst van de onlineverkoop van muziek en films. Het bedrijf heeft een schul denlast van 12,5 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft bij de fiscus en de andere helft bij gewo ne crediteuren. Vrouwen in Nederland krijgen een pensioen dat gemiddeld 40 procent lager is dan dat van mannen. Gemiddeld in de EU is het verschil 39 procent in het nadeel van vrouwen. Dat meldt de Europese Commissie in Brussel. De grootste verschil len tussen gepensioneerde vrouwen en mannen zijn er in Luxemburg (47 procent) en Duitsland (44 procent). Est land en Slowakije hebben de kleinste kloof tussen 65-plus- sers, met respectievelijk 4 en 8 procent. De commissie noemt drie oorzaken voor het verschil: vrouwen hebben minder vaak een baan dan mannen, ze werken minder uren en/of jaren en ze ver dienen gemiddeld minder. Volgens de commissie worden vrouwen ook 'gestraft' als ze kin deren hebben. In Nederland krijgt een gepensioneerde moe der van een of twee kinderen ge middeld 32 procent minder, met drie kinderen 30 procent minder. Opvallend is dat vrouwen zonder kinderen in Nederland gemiddeld 6 procent méér pensioen hebben dan mannelijke 65-plussers. Meer kantoren leeg De kantorenmarkt in Nederland is nog dramatischer dan gedacht. Boven op de officiële leegstand van 7,1 miljoen vierkante meter, blijkt nog eens ruim 6 miljoen vierkante meter leeg te staan. Dat betekent een leegstand van 27 pro cent Dat meldt AOS Studley. 'Boete farmaceuten' Diverse medicijnfabrikanten krij gen een boete van de Europese Commissie omdat ze concurren ten geld bieden om de introduc tie van goedkopere imitatiemedi cijnen uit te stellen. Dat meldde persbureau Reuters gisteren op basis van ingewijden. Zorgverlof onbekend Mensen die de zorg voor een naaste combineren met een baan, weten te weinig over wet telijke regelingen. Bijna de helft van de werkende mantel- zorgers kent de zorgverlofrege ling niet. Dat meldt CNV Dien stenbond na een onderzoek. C02-akkoord IATA De luchtvaartmaatschappijen die zijn aangesloten bij de in ternationale brancheorganisa tie IATA zijn het eens gewor den over een gezamenlijke aan pak van de uitstoot van het broeikasgas CO,. Dat maakte de IATA gisteren bekend. AEXINDEX3JUN 361,07 -2,31 (-0,64%) DOW JONES NASDAQ 368 360 ji 352_ opening: 15123,55 opening: 2984,59 opening: 8291,49 opening: 6582,29 NIKKEI opening: 13551,36 New Sources Energy 15,38% OCI 7,12% Eurocastle 6,05% Ctac 4,50% Beter Bed 4,23% Sopheon -16,67% A Hydratec -9,96% Cryo -9,64% Roto Smeets -7,50% HES -4,24% EURONEXT AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn gis teren met verlies gesloten. Beleggers reageer den op een stroom negatieve cijfers. Die schetsten gisteren een somber beeld over de wereldwijde industriële productie. Die nam af gelopen maand sterker dan verwacht af in Chi na en ging onverwacht ook achteruit in de Ver enigde Staten. In de eurozone viel het jongste cijfer enigszins mee, maar daar is ook nog al tijd sprake van krimp. PostNL won 0,7 procent nadat het van minister Kamp toestemming kreeg het aantal brievenbussen te verminde ren en de postzegelprijs te verhogen. WALLSTREET NEW YORK - De beurzen op Wall Street slo ten gisteren met winst. De stemming werd in de eerste uren gedrukt door het nieuws dat de industriële activiteit in de VS vorige maand onverwacht is gekrompen. Die tegenvaller volg de op berichten dat de Chinese industrie in mei sterker is gekrompen dan verwacht en dat groei voor de industrie in de eurolanden even min in zicht is. Beleggers trokken zich op aan woorden van de Fed-voorzitter van Atlanta, Dennis Lockhart. Hij zei dat een aanpassing van het stimuleringsbeleid van de Fed geen ri goureuze verandering zal betekenen. AEX slot +/- ytd% Aegon 5,25 -0,01 11,78 Ahold 12,56 0,04 28,72 Air France-KLM 7,55 7,93 Akzo Nobel 49,27 -0,02 1,47 Aperam 10,25 -0,20 -10,17 ArcelorMittal 9,89 -0,01 -22,37 ASML 63,00 -1,26 32,48 Corio 34,31 -0,21 8,22 D.E Master Blenders 1753 12,12 0,02 39,06 DSM 50,80 0,18 13,25 Fugro 45,08 -0,72 5,86 Heineken 53,39 -0,40 6,89 ING 7,13 -0,11 0,92 KPN 1,41 -0,08 -37,37 Philips Koninklijke 21,78 -0,11 13,52 PostNL 2,12 0,01 -27,38 Randstad 32,84 -0,16 22,87 Reed Elsevier 12,70 0,02 16,70 Royal Dutch Shell A 25,54 -0,22 0,91 Imtech 9,20 -0,08 -47,10 SBM Offshore 13,99 -0,18 35,60 TNT Express 5,88 -0,05 -29,89 Unibail-Rodamco 189,90 0,65 8,91 Unilever Cert. 31,36 -0,18 10,57 Wolters Kluwer 16,71 -0,17 12,40 AMX slot +/- ytd% Aalberts 17,45 -0,09 13,41 AMG 6,66 -0,13 2,70 Arcadis 21,58 0,06 23,59 ASMI 27,11 -0,47 1,70 BAM 3,89 0,05 24,15 Binck 6,84 -0,23 15,33 Boskalis 30,50 -0,08 -6,79 Brunei 33,52 -0,38 -8,42 CSM 16,00 -0,17 2,63 Delta Lloyd 15,07 -0,10 27,28 Eurocommercial Prop. 30,54 -0,03 1,33 Heijmans 7,78 -0,02 14,29 Nieuwe Steen Inv. 5,43 0,03 -8,91 Nutreco 32,62 -0,48 3,86 Pharming 0,08 0,00 -66,40 Ten Cate 18,93 -0,02 -2,02 TKH 19,88 0,10 5,08 TomTom 3,97 -0,09 4,61 Unit 4 26,90 -0,30 20,50 USG 5,81 -0,09 -1,88 Vastned Retail 33,72 -0,41 7,76 Vopak 46,35 -0,15 -11,23 Wereldhave 54,82 -0,03 21,14 Wessanen 2,84 0,01 32,43 ZIGGO 27,56 -0,34 15,02 VALUTAMARKT verkoop aankoop US dollar 1,21 1,43 Britse pond 0,79 0,93 Yen 115,01 143,27 Zwitserse frank 1,16 1,36 RENTE 10-jarige staatsobligatie +1,58% was 1,83% VALUTA verhouding euro/dollar was 1,2994 GOUDPRIJS I OLIE per troy ounce in US dollar actuele prijs vat Brentolie $1.411,83 $102,06 bndestem.nl/beurs DeStem vee' meer koersen en indexen van minuut tot op onze website. Koersinformatie afkomstig van vwd group www.vwd.eu - tel: 020 710 17 10 excellence in financial solutions de echte Cafetariaeigenaar Arjan Menzing is niet blij dat luxe snacks bij de supermarkten goedkoper aangeboden worden dan bij de snackbar, foto DPd door Jelte Posthumus ZUTPHEN - Frituurders willen dat su permarkten stoppen met de ver koop van goedkope, luxe snacks, zoals de Kwekkeboomkroket. BRUSSEL AMSTERDAM BRUSSEL HOOFDDORP KAAPSTAD

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 14