221 media/tv zondag Hoe de Chinezen zich kaas van het brood lieten eten VANDAAG Itti5D' Volgens Time behoort Niall Ferguson tot de honderd in vloedrijkste mensen ter we reld. Hij duikt diep in de ge schiedenis om de toekomst van Europa te voorspellen. Tennis EK Journaal Voetbal Autosport VI Oranje Studio Sportzomer FILMS Guilty by suspicion Knetter Ben-Hur Kindergarten cop They came to Cordura Sommer BN DeStem zaterdag 9 juni 2012 NEDERLAND 1 t 08:25 NL in Beweging! 08:45 Het snelle geld 09:30 Eva Jinek op Zondag 10:30 Vrije geluiden 11:20 Boe ken 12:00 Journaal 12:10 Buitenhof 13:10 De aller slechtste chauffeur van Nederland 14:00 Studio Sportzomer 15:00 Studio Sport: Tennis Roland Gar ros 17:00 NOS UEFA EURO 2012 Journaal 17:30 NOS UEFA EURO 2012: Voor beschouwing Spanje - Ita lië 17:50 NOS UEFA EURO 2012:1ste helft Span je- Italië NEDERLAND 2 06:00 Tekst TV 07:15 Ne derland helpt 07:40 Schep per Co in het land 08:05 Schepper co aan ta fel 08:30 De wandeling 08:55 Nederland zingt op zondag 10:05 Geloofsge sprek 10:30 Eucharistie viering 11:30 Het Vermoe den 12:00 Songs of praise 12:31 Wilde Ganzen 12:32 In de schaduw van de maan 12:55 How to get out of the Cage 14:00 Lazy lama 14:30 De vloer op 15:00 Aura en Chakrametingen 15:30 Fryslan Dok: 100 jier fyts-11 -stêdentocht 16:00 Journaal 16:05 Knoop in je zakdoek: Knoopspel 16:34 Socutera: Algemene Ne derlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) 16:45 Studio Sport: Tennis Rol and Garros NEDERLAND 3 06:30 Z@ppelin, met o.a.: Kabouter Plop, Piet Piraat, Engie Benjy, Pingu, Penelo pe, Dip Dap, Sesamstraat 08:15 Z@pp, met o.a.: Ka raoke Kids, Z@ppSport EK Voetbal, Z@PPbios: Knet ter, Z@ppBios: Het dappe re kleermakertje, Wicked Science, Meneer Braker, Bijna blote beesten, Twis ted Whiskers, Willem We ver Kwis, Chi Rho, het ge heim, Verborgen verhalen, Z@PP Kids Top 20, Z@pp- Sport EK Voetbal, NOS EK Jeugdjournaal, Z@ppBios: Zomer, NOS EK Jeugdjour naal, Z@ppSport EK Voet bal, NOS Weekoverzicht Jeugdjournaal 06:00 Woningwijs 06:20 Guilty by suspicion 08:30 Go cycling 09:00 Cam- pinglife 09:30 Eigen huis tuin 10:25 My first home 10:55 Enjoy life kidsjen 11:30 10 jaar jonger in 10 dagen 12:30 Droom van een huis 13:00 RTL Con sult 13:30 Films ster ren 14:00 Go cycling 14:30 LifestyleXperience 15:30 De bloemenstal 15:55 Beauty+16:30 Citynews 17:00 EHBO: Eerste Hulp Bij Opvoeden 06:01 Teleshop 5: Car tracks, Woningwijs, Car tracks, Woningwijs 07:30 Answers with Bayless Con- ley 08:00 Hour of power 10:06 Teleshop 5: Tel sell, Tommy Teleshopping, Tel sell 16:00 Everybody loves Raymond 16:30 Streets of Hollywood 17:00 Tabatha takes over O 18:52 NOS UEFA EURO 18:00 Journaal (nos) 18:10 Taarten van Abel 18:00 RTL Nieuws 18:00 In love with Ster- O 2012:analy- 18:10 Labyrint (h), We- (vpro) 18:10 Landscape man, retje 00 se Spanje-Italië tenschapsprogram- 18:45 Jeugdjournaal Serje (N0S» <oir™fR»)J 18:55 Willem Wever 18:45 De Canta danst, (ncrv) Reportageserie (ntr) O 19:00 NOS UEFA EURO O 2012:2de helft Spanje - Italië, Liveverslag (nos) 19:55 NOS UEFA EURO 2012 Journaal (nos) 19:20 FHolland Festival 2012: John Cage (ntr) 19:15 Checkpoint, Test programma (eo) 19:25 Reisadvies nega tief, Reisavonturen- serie (kro) 19:50 3 op reis, Reispro gramma (bnn) 19:10 Een zaak van bloe men, Humaninte- restprogramma 19:25 VriendenLoterij De winnaars 19:30 RTL Nieuws 19:55 RTL Weer 19:00 Britt Ymke en het mysterie van... 20:20 NOS UEFA EURO 20:00 Journaal (nos) 20:25 Kicks (h), Misdaad- 20:00 Het spijt me 20:00 So you think you 2012:Voorbe- 20:20 KRO Detective- film (vara) can dance USA, schouwing Ierland maand: Liza Mar- Dansprogramma - Kroatië, Voorbe- klund (kro) schouwing (nos) De Britse historicus Niall Ferguson presenteert de documentaireserie Beschaving, het Westen en de Rest. foto CPD/BBC (N 21:39 NOS UEFA EURO 2012: analyse Ier land - Kroatië (nos) 21:45 NOS UEFA EURO 2012:2de helft Ierland - Kroatië, Liveverslag (nos) 21:50 FHet moet niet gekker worden, Comedy (tros) 21:00 Een dubbeltje op z'n kant 22:50 Studio Sportzo mer (nos) (N (NI 22:30 Journaal (nos) 22:45 Brandpunt, Serie reportages (kro) 22:15 Spuiten en slikken 22:00 Benidorm op reis (bnn) bastards 22:30 De zomer van 4: VI Oranje, La- tenightpraatpro- gramma 22:00 So you think you can dance USA, Dansprogramma 23:50 Journaal (nos) CO CM 23:30 Apocalypse de Tweede Wereld oorlog Documen taire (tros) 23:00 EO-Jongerendag: Made for you, Spe cial (eo) 23:55 Boardwalk em pire, Misdaadse rie bnn) 23:00 Royal Pains, Dra maserie 23:55 In plain sight, Mis daadserie 00:00 Studio Sport I 00:25 Studio Sportzo- VJ mer(h) 01:25 Eva Jinek op Zon- 7 dag(h) 02:30 Journaal (h) 02:50 Tekst TV 00:30 Buitenhof (h) 01:24 Tekst TV 01:00 Tekst TV 00:00 RTL Nieuws 00:10 RTL Weer 00:15 Teleshop 4 00:16 Cupido TV 04:30 Morning chat 00:50 RTL Poker: Tu torials 01:26 Tease TV 03:00 Tommy Teleshop- 05:30 >e Journal door Nico Postma China is opnieuw hard op weg een wereldmacht te worden en zou het Wes ten in de nabije toe komst zomaar van de troon kun nen stoten. Of de Westerse domi nantie ten einde komt, is een vraag die centraal staat in de zesde lige BBC-documentaireserie Civili zation die omroep HUMAN vanaf zondag uitzendt. De Britse historicus Niall Fer guson duikt diep in de geschiede nis van de Europese én Chinese welvaart om te verklaren waarom China zich zo krachtig ontwikkelt. De wereldgeschiedenis toont her haaldelijk aan dat wereldmachten in verval kunnen raken en zelfs ge heel kunnen instorten. Neem nou het keizerlijke China. De Ming-dynastie, ontstaan in 1368, was eeuwenlang de motor van Chinese welvaart. „China was ruim een eeuw lang in vrijwel elk opzicht 's werelds hoogst ontwik kelde samenleving", doceert Fer guson in de documentaire. China EE23VANDAAG Wielrennen Rechtstreeks verslag Dauphiné. Eurosport, 14.15 uur en 17.30 uur Mannenfinale Roland Garros. Nederland 1, Eurosport, 15.00 uur Het actuele EK voetbal nieuws. Nederland 1, 17.00 uur en 19.55 uur EK: Spanje-Italië Nederland 1, 17.30 uur ontwikkelde zich sowieso veel vroeger dan de industriële revolu tie in Europa. Voor het jaar 1400 hadden Chinezen al allerlei uitvin den gedaan, variërend van sterren wachten, kaartspellen, de mechani sche klok, buskruit, inkt, papier, de drukpers, de hangbrug en de kruiwagen. Ferguson legt vervolgens uit waar om het Westen zo invloedrijk werd ten koste van China. „Door economische en politieke concur rentie van landen onderling", ver klaart Ferguson de groei van de Eu ropese welvaart. De handel in spe cerijen, waarmee ook de VOC in Nederland groot werd, leidde in Europa tot een competentiestrijd tussen steden en staten die met el kaar wedijverden in economische groei. Deze competentiestrijd ont brak in het keizerrijk van China, leert de kijker van Ferguson. In het tweede deel van de docu mentairereeks behandelt Ferguson de wetenschap aan de hand van de vraag of het Westen zijn weten schappelijke voorsprong kan be houden. Deel 3 staat in het teken van bezit, deel vier gaat over ge neeskunde, deel vijf over consu mentisme en deel zes over werk en arbeidsethos. De bestseller van de Britse histori cus waarop deze documentaire serie is gebaseerd, verscheen ook in Nederland onder de titel Bescha ving, het Westen en de Rest. Civilization - Beschaving: het Westen en de Rest, Nederland 2, 18.05 uur bndestem.nl/sport EK: Ierland-Kroatië Nederland 1, 20.20 uur Formule 1, Grote Prijs van Canada. RTL 7, 19.00 uur Dagelijkse talkshow over EK voet bal. RTL 4, 22.30 uur Afsluiting van een EK-dag. Nederland 1, 22.50 uur Doorwrocht drama van Irwin Win kler over een Amerikaanse regis seur (Robert De Niro) die in de ja ren vijftig slachtoffer wordt van de communistenjacht van senator Mc Carthy. Theatrale maatschappij kritiek. (VS-'9i) RTL 4, 6.20-830 uur Carice van Houten schmiert als een vrouw die lijdt aan manisch-depres- siviteit. Jesse Rinsma speelt haar 9-jarige dochtertje dat probeert te redden wat te redden valt. (B/NL-2005) Nederland 3, 9.00-10.15 uur Monumentale actiefilm met Charl ton Heston (1942-2008) als titelheld Ben-Hur, een joodse edelman die het opneemt tegen de Romeinse overheersers. De strijdwagenrace is ruim vijftig jaar na dato nog altijd spectaculair. Regie: William Wyler. (VS-'59) België 1, 13.35-17.10 uur Spierbundel Arnold Schwarzeneg ger is niet geschikt als komiek, getui ge deze draak over een agent die un dercover gaat als kleuterleider. Regie: Ivan Reitman. (VS-'9o) Duitsland 2, 14.30-16.15 uur Een laf uitgevallen officier (Gary Cooper) krijgt anno 1916 de kans op eerherstel nadat vermeende hel den laf gedrag vertonen. Stroef werk, verder met onder anderen Ri ta Hayworth. (VS-'59) BBC 2, 15.05-17.05 uur Tienerzanger en -acteur Jimi Blue Ochsenknecht (1991) gooit zijn over vloedige tienercharme in de strijd in deze lauwwarme opgroeifilm over jeugdbendes, loyaliteit en Ro meo Juliet-romantiek op Duits ei land Amrum. (D-2008) Nederland 3, 15.30-17.05 uur

Kranten

BN - De Stem | 2012 | | pagina 22