stad en streek 123 18.00 muu TOT Z GERRYWEBER Brieven Kijk voor het laatste nieuws ook op: www.bndestem.nl 'Ik verbaas me niet over het gebeuren. Ik verwonder me slechts' Krant vol onzin Oranjegekte Minimumloner presteert meer Wij doen lekker mee! OPRUIMING! KORTINGEN TOT 50% Brandpreventie en demonstratie bij Elisabeth Firma Canton Cuijpers in Waalse Kerk HOUSE OF Etten-Leur Bergen op Zoom zaterdag 9 juni 2012 BN DeStem Jan Bastiaansen, Rijsbergen uur, aanvang van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Denemarken vanavond ergerlijk of juist gezellig? televisie met voetbal aan. Dan baal ik en vertrek. En nu? Nu gaan wij speciaal naar het café om voetbal te kijken. En ik vind het nog leuk ook. Niet vanwege het spelletje, hoor. Dat maakt me niks uit. Maar ge zellig is het wel. Zo met z'n allen. Alleen: daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Ja. Ik sta helemaal achter die stel ling. Ik vind dat er veel te veel aandacht in de krant gegeven wordt aan het Europees Voetbal kampioenschap. Hele katernen die ik zo kan weggooien, omdat het passieve voetbal me niet in teresseert. Allerlei voetballers krijgen aandacht die ze niet verdienen. Ze verdienen al veel te veel. Ik vind het zon de van het geld, de tijd en de aandacht van de redac tie. Ik heb zelfs overwo gen mijn abonnement op te zeggen omdat er zo veel over voetbal in staat. Ik vind amateur sport prima en dus ook amateurvoetbal, maar spaar me deze opge klopte, commerciële en overbodige 'informa tie'. Overigens ben ik tevre den met uw krant en ge niet van uw regionale nieuws, historische artike len, puzzels, landelijk en wereld nieuws. Katrina van den Berg, Breda Voor een niet liefhebber van voetbal is de Oranjegekte in Ne derland onvoorstelbaar. Huizen in oranje, rood-wit-blau- we vlaggen op auto's, 'Hup Oran je' aan de muren en voor de ra men, oranje mutsen, gekleurd haar en polo's in koninklijke kleuren. De tv-reclame gaat tot vervelens toe over voetbal. De krant staat bovendien vol met allerlei onbenullige dingen over de voetballers. Deze week een foto in de krant van voetbal lers die de trap van een vliegtuig afkomen, het leek de koninklijke familie wel. Vervolgens in beeld gebracht de rit met een bus naar een duur hotel. De kleurenbijlage van deze krant met voorop aangekondigd in gro te letters Tour de France, Olympi sche spelen en Wimbledon. Maar in die krant geen woord of letter over die evenementen. De Sportzomer 2012 zoals daar ver meld schijnt alleen te bestaan uit dat balletje trappen. De opmerking van socioloog Bo- wen Paulle in deze krant over het opleidingsniveau van de Ne derlanders is mij uit het hart ge grepen. Ten slotte, weet U wie het hard ste lacht tijdens deze gekte Juist ja, de voetballers zelf die met een vorstelijk jaarsalaris straks thuis in een mooie bungalow met vrouwlief zitten te genieten van dat geld. Gewonnen of verloren in het EK, dat maakt hun niets uit. Mij ook niet trouwens. Ik verbaas mij niet over dit ge beuren, ik verwonder mij slechts. Jan Bastiaansen, Rijsbergen Vroeger was ik een fervent voet balsupporter, maar dat is nu hele maal over. Een Engelse jazz-musicus tijdens Breda Jazz zei tegen me: „Sinds onze voetbalclubs bestaan uit zakkenvullers uit het buitenland en er geen clubliefde meer is, is het voor mij over met het voet bal" Zo denk ik ook bij ons over het voetbal. En Oranje? Ach het gaat alleen maar om in de kijker te spelen en (dus) om geld. Als de spelers zeuren dat ze geen geld kregen over de goedmaak-wedstrijd te gen Bayern en dat daar na het EK nog een hartig woordje met de KNVB over gesproken gaat worden, dan heb ik mijn zakken al vol van die lui. Als ze winnen, vind ik het leuk en als ze verlie zen, dan doet me dat helemaal niets. Ik blijf er niet voor thuis in ieder geval. Daarnaast ontbreekt het aan de juiste mentaliteit om te winnen, zo was het vroeger (denk aan WK finale 1974) en zo is het nu nog steeds. Laat de heren voetbal lers maar eens een lesje leren van de wielrenners. Die zeuren niet dat ze een maand van huis zijn en hun vrouwen en kinde ren hoeven niet in een vijfster renhotel te logeren tijdens een oefenstage. Zoals wijlen George Knobel des tijds al zei over de spelers van Ajax: „Het zijn volgevreten multi miljonairs", wat hem op het ont slag als coach kwam te staan. Breng de salarissen terug naar normale proporties en betaal voetballers van hoog tot laag naar de prestatie die ze leveren. En de pers moet stoppen de voet ballers te verafgoden, want een minimumloner aan de steeds sneller lopende band presteert vele malen meer dan welke voet baller dan ook. Als voetballers weer met beide benen op de grond komen te staan, dan wordt het voetbal misschien weer leuk. Ruud Kooiman, Breda De wedstrijd kijken met een man of 10, allemaal oranje uitge dost, oranje slingers in de huiska mer, hapje en drankje erbij, ge woon een gezellige avond Ellen Honcoop, Breda SLAPEN IS ONS VAK! BEDDEN SLAPEN MW Bedden Slapen Nieuweweg 35, 4811 LW Breda Centrum links van parkeergarage de Barones T: 076 - 88 70 641 www.mwbeddenenslapen.nl Lid van Vereniging van slaapvoorlichters. Zondag 10 juni IKEA Amsterdam en Delft: 10-18 uur. IKEA Breda: 11-17 uur. IKEA Haarlem: 12-18 uur. BREDA IKEA.nl/openingstijden BREDA Stichting Elisabeth houdt woens dag om 14.00 uur in de Leuvenaar straat een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners in het centrum Firma Canton Cuijpers, bestaan de uit Sabien Canton op harp en Angeline Cuijpers op saxofoon, is op vrijdag 15 juni te horen tijdens het middagpauzeconcert in de Waalse Kerk in de Catharinastraat. Op het programma van het ensem ble staan Franse impressies, Japan se meditaties, barokke juwelen, wil de improvisaties en een wereldpre mière. Het concert in het kader van Cul tuur tijdens het Middaguur begint om 12.00 uur. De toegang is gratis. over brandpreventie en veiligheid, er zijn demonstraties met blusappa ratuur en een evacuatiematras. www.elisabethbreda.nl START UITVERKOOP Winkelcentrum 82 St. Jozefstraat 57

Kranten

BN - De Stem | 2012 | | pagina 23