Santé Group BV failliet, Mirabelle gesloten DeStem Compliment Creep uit internetreacties 221 stad en streek POLITIEK Kijk voor het laatste nieuws ook op: www.bndestem.nl GEKTE ROND EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOETBAL De media zijn deze dagen doordesemd van het voetbal. Het is oranje voor en oranje na. Leuk? Of is het overdreven al die aandacht voor het EK'12. BN DeStem legde het de lezer voor. Op een enkeling na, die de gekte behoorlijk overdre ven vindt, hult Nederland zich vanavond in het oran je. Ook zij die gewoonlijk niks om voetbal geven. Een nare afwijking, maar psychologen smullen er vast nog jaren van Nieuwe Bredasebaan wordt verlengd Informatieavond Catharinastraat ORANJEGEKTE COLOFON BREDA BN DeStem zaterdag 9 juni 2012 Oranjekoorts: P fé door x— Edine Wijnands edine.wijnands@bndestem.nl Dikke kans dat het één dezer dagen uit mijn mond rolt. „Huntel- aar! Zet Huntelaar er in, eikel!" Geen idee waar Huntel aar gewoonlijk voetbalt. En of die inderdaad zo goed is. Maar daar gaat het niet om. Hij moet er in, alleen dan is Nederland gered. Ongetwijfeld schreeuw ik mijn wijsheid naar een heel groot scherm in een veel te warm en te druk café. Ik draag een klef oran je shirtje. Met biervlekken. Want zie de boel maar eens schoon te houden tijdens zo'n wedstrijd in een kroeg. Naast me staan vast wat vriendinnetjes. In oranje jurkjes. Zij wel, verdorie. Ik was te laat. Ze waren al uitverkocht. In de pauze, terwijl er liedjes wor den gespeeld waar ik gewoonlijk een broertje dood aan heb, uiten we erg vreemde teksten tegen el kaar. Wij vinden het jammer dat Mathijsen wat aan zijn ham string heeft. Die had onze verde diging net dat duwtje kunnen ge ven dat we nodig hadden. Nu is het achterin een gatenkaas. Vanonder onze wimpers kijken we stiekem of de mannen om ons heen instemmend knikken. Dan hadden we dus zomaar een hartstikke goede opmerking. Wie zegt dat vrouwen niks van voet bal weten? Y "Y ~7"zie jij er sjiek A uit... Mooi hoor. 1/ 1/ Moet je vaker V aantrekken.' 'Bedankt, ik kom net terug van een begrafenis. De vader van een goede vriend is overleden...' Kijk, daarom ben ik altijd een beetje terughoudend met compli menten. Niet omdat ik van nature een chagrijnige weerbarstige mi santroop ben, maar gewoon om dat het te vaak verkeerd uitpakt. Ander voorbeeld. Een raadslid vraagt wat ik liever doe: tien kilo meter door regen en modder strompelen tijdens de laatste avond van de vierdaagse... Óf lekker beschut luisteren naar wat er wordt bedisseld in de com- missie Maatschappij. Het wordt weer eens tijd voor een compliment, dus mijn ant woord is: ik ga véél liever naar het stadhuis. Maar wat krijg je dan? „Het aantal HBE-uren is toegeno men met vier procent. Het aantal uren is in balans." Zo zo... „Er is sprake van een stuk efficien cy met de indicatiestelling, waar geen risico's zijn geïntroduceerd." Ja ja... „Als je iets wegbezuinigt, dan is het er niet meer. En dan is het weg." Natuurlijk... „Ik wil het tegenovergestelde doen van instemmen." Zeker en vast... Nou, doe mij dan toch maar de avondvierdaagse. Maar ja, dat is dan dus te laat, hè... Toch is het vreemd. Ik kan op recht uitzien naar zo'n vergade- BREDA De gemeente begint 11 juni met het verlengen van de Nieuwe Bredase baan, de aanleg van een parallel weg langs de Terheijdenseweg en het verleggen van het fietspad. De parallelweg komt van de Nieuwe Bredasebaan tot aan de Regen beemd. Tijdens het werk blijven de bedrijven op een dag na bereik baar. Autoverkeer blijft mogelijk, fietsers worden omgeleid. Het werk duurt tot eind oktober. ring van de raad. Is er niet ergens een student psychologie die op mij wil afstuderen? Volgens mij is het heel erg de moeite waard... Het Syndroom van Schapendonk, een nieuwe doorbraak. Het is een nare afwijking, maar psychologen smullen er vast nog jaren van. Maar goed, terug naar het geven van complimenten. Ik wil het best wel eens proberen, hoor. Maar als het fout gaat, wil ik niet op mijn donder krijgen. Goed, nou... Daar gaat ie... Mijn complimenten, Saskia Boele- ma. Je groeit steeds meer in je rol. En laat de Rekenkamer Breda en de oppositie maar kletsen dat je er in je berekeningen een miljoen- tje of tien naast zit. En Bob Bergkamp, je bent goed bezig met het uitbesteden van de Galderse Meren. Als het ooit een Landal Greenparks wordt, dan duik ik voor honderden euro's per overnachting een keer in het subtropisch zwemparadijs... En dan Cees Meeuwis, the great communicator. Doe mij ook maar een paar dakloze junkies in het leegstaande buurthuis om de hoek. En alvast bedankt. En wat is Alfred Arbouw lekker bezig. Hij bouwt een nieuw sta tion voor 200 miljoen euro. Mis schien dat we dan ook eens met de boemel naar Antwerpen kun nen afreizen. Over 25 jaar of zo... En last but not least, een schouder klop voor Wilbert Willems. Zelfs de meest simpele oplossing weet hij om te vormen tot een felom- streden experiment. Dat kunnen alleen de héél groten. Petje af... Zo... Alsjeblieft! Recht uit het hart. En als er voor de zomer dan tóch nog iemand een motie van wan trouwen aan zijn broek krijgt, dan heeft dat in ieder geval niet aan mij gelegen. Ik wil alleen maar een compli mentje uitdelen. Graag gedaan, hoor... BREDA De gemeente houdt donderdag om 19.30 in het stadskantoor een infor matieavond over het plan om de verdiepingen van Catharinastraat 87-89 te verbouwen tot 18 apparte menten. Nu zijn er winkels bene den én op de verdiepingen. Cathari nastraat 87 krijgt op de tweede ver dieping een beperkte uitbouw. Ach terom is ruimte voor fietsen. Het verzoek voldoet niet aan het be stemmingsplan. De voetballers zijn niet oran- jegek. Zij doen het alleen voor de centen. Belachelijk wat ze krijgen voor deze zoge noemde sportieve prestaties. Ergerlijk dat ik via belastin gen mee moet betalen aan dit achterlijke circus. Wouter Boom, Woensdrecht De Oranjegekte is alleen bij fans en supporters te zien, Dat is goed, want zo hoort het. De spelers hebben alle maal zo hun eigen ideeën, waarom zij voor Nederland voetballen. Maakt niets uit. Als zij maar hun best doen en meer dan hun best kun nen zij niet doen. Als zij maar sportief blijven en geen gekke onsportieve dingen doen ben ik tevreden met elke plaats die zij bereiken. Waar ik me vreselijk aan erger, is de kleur van het voetbaltenue. Zwart! Waarom nu zwart? Dat hoort toch oranje te zijn? Welke idi oot heeft dat weer bedacht? Weer typisch Nederlands! De Duitsers gaan toch ook niet in een andere kleur. De Fran sen, de Italianen, noem ze maar op! Zij blijven in hun ei gen kleuren. Maar niet Neder land, hoor! Schaamt de KN VB zich voor de kleur oranje? Of moet zij dat doen, omdat één of andere geldschieter van UEFA die kleur heeft ge claimd? J. de Kroon, Breda Nee....niets voor mij. Ik houd niet van het gedoe en van de 'oranjegekte'. Zwaar overdreven en zonde van de centen. P. Jansen, Breda Vanavond om 18.00 uur begint het EK voor het Nederlands elftal. Is de oranje gekte bij u in de buurt al losgebarsten? Uw mooiste foto's hiervan kunt u uploa- den op onze website. Ca naar: www.bndestem.nl/oranjegekte door Berry van der Heijden BREDA - Op verzoek van uitbater Ed Splinter (Santé Group BV uit Waalwijk) heeft de rechtbank Bre da restaurant en landgoed Mirabel le aan de Dr. Batenburglaan in Bre da failliet verklaard. De uitbater heeft afgelopen maandag de sleu tels ingeleverd. Tussen restaurateur en verhuurder werd een vijftal rechtszaken ge voerd. Splinter stelde dat verhuur der Joe Krijnen eerst achterstallig onderhoud moest uitvoeren en weigerde de maandelijkse huur van 15.000 euro te betalen. Dit liep volgens beheerder Richard Schul op tot 97.000 euro. Nadat de rechter had bepaald dat de restaurateur het luxe restaurant moest verlaten, kon Splinter vol gens curator Bart Prinsen niets an ders dan zelf het faillissement aan vragen. „Naar de acht personeelsle den is een ontslagbrief onder weg", vertelt hij. „Als de rechter bepaalt dat het restaurant ont ruimd moet worden, dan kan een zaak plots kantelen." Overigens zijn er behalve de ver huurder meer schuldeisers. Prin sen gaat dit volgens de regels van het faillissement uitzoeken en af handelen. Mirabelle is al met diver se uitbaters failliet gegaan. Advertenties Verkoopteam West-Brabant tel. 076-5 312 255, fax 076-5 312 299 teamwestbrabant@bndestem.nl Personeelsadvertenties: tel. 055-5 388 000, fax 055-5 388 210 E-mail: arbeidsmarkt@wegenerdagbladen.nl Business to business, onroerend goed, educatie- en zorgadvertenties: tel. 076-5 312 277, fax 076-5 312 274. E-mail: segmentteam@bndestem.nl Informatie over adverteren: www.bndestemadverteren.nl Online adverteren: multimedia@bndestem-pzc.nl Redactie Breda Spinveld 55, 4815 HV Breda e-mail: redactie.stad@bndestem.nl telefoon 076-5 312 311 fax 076-5 312 162 Geen krant ontvangen? Telefoon: 088 0139 920 Internet: www.bndestem.nl/lezersservice door Nico Schapendonk Gek. Dat moet ik stiekem wel toegeven. Ge woonlijk heb ik helemaal niets met voetbal. Heel af en toe bij het zappen blijf ik even hangen als ik gele shirt jes achter een bal aan zie rennen. NAC, denk ik dan Bredaas chauvi nistisch blij. Om er na tien mi nuutjes achter te komen dat ik mijn tijd verdoe met VW Venlo. Zit ik lekker in een café een beet je te kletsen en gaat opeens een

Kranten

BN - De Stem | 2012 | | pagina 22