t Kras Kortingsdagen 2/3 Ook commissaris van de koning Wim van de Donk mengt zich nu openlijk in de Brabantse 'war on drugs'. 9 mS DINSDAG 15 JULI 2014 168 555516 Voor Alberto Con- tador is de droom van een derde zege in de Tour voorbij. Hij viel in de tiende etappe en brak zijn been. De Italiaan Vincen- zo Nibali won de rit en hees zich op nieuw in het geel. Elke dag EXTRA pagina's Tour de France Laatste Tour-nieuws: bndestem.nl/tour Het succes van die Mannschaft loopt parallel aan dat van de Duit se economie. Dat is geen toe val: rigoureuze keuzes betalen zich uit. Korting op alle reizen! Kras.nl/kortingsdagen oF bel 0900-9697^ Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BREDA - 'Tegenover de georgani seerde misdaad staat een ongeor ganiseerde overheid'. Wim van de Donk constateerde het toen hij op 2 juli 2009 als voorzitter van een adviescommissie een rapport presenteerde over het Nederland se drugsbeleid. Dik vijfjaar later is Wim van de Donk com missaris van de koning in Brabant en brengt hij dezelfde boodschap: „We moeten de criminaliteit slim mer bestrijden, we pakken nu al leen de sukkels op." De commissaris toonde zich gis teravond in het NOS-Journaal ern stig bezorgd over de 'vermenging van de onderwereld en de boven wereld'. „Er zijn meer en meer aanwijzingen dat die vermenging plaatsvindt. En het is niet uit te sluiten dat ook het openbaar be stuur wordt getroffen." De publieke noodkreet van de commissaris is het zoveelste sig naal dat het slecht gaat met de Brabantse war on drugs. Het aan- We moeten criminaliteit slimmer bestrijden. Nu pakken we de sukkels op tal illegale dumpingen van drugs- afval neemt enorm toe, de hennepteelt floreert. Juist giste ren maande de Eerste Kamer mi nister Ivo Opstelten om de bezorg de geluiden uit Brabant en Lim burg serieus te nemen. Na een reeks liquidaties kreeg Bra bant eind 2010 een speciale task- force die de drugsbendes het le ven zuur moet maken. Maar de taskforce onderkent zelf dat de oorlog nog lang niet gewonnen is. De provincie besloot begin deze maand om de komende drie jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de taskforce. De Staten wezen toen al op het risico dat de wiettelers en de pillendraaiers 'zo wel zichtbaar als onzichtbaar de bestuurlijke weerbaarheid van Brabantse overheden proberen aan te tasten'. Zie ook pagina 3 korting p.p BN Warmer 22ÜC Rustdag dinsdag 15 juli Besan^on Drugsalarm klinkt luider dan ooit ANALYSE DRUGSCRIMINALITEIT door René van der Lee Wim van de Donk Er moet een tandje bij Vul de stelling in op bndestem.nl Hoog tijd dat Rijk financieel steunt Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1