Naar WK kijken op station Zie ook pagina's 41 t/m 49 I m." Tweederde van de lokale goede doelen kampt met krappe financiën. Bij ruim een kwart is dat tekort zelfs nijpend. 66 Met minder geld moeten we keuzes maken: deze egel laten we wel leven, deze niet VRIJDAG 13 JUNI 2014 extra sportpagina's een actuele e-paper op bndestem.nl/wk2014 ROOSENDAAL - Zeven van de tien kleine goede doelen in Nederland hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Het gaat veelal om kleinschalige, lokale initiatieven, zoals organisaties die arme gezinnen aan voedsel hel pen, oude labradors een nieuwe thuis bieden of oude bootjes laten opknappen door werkloze jonge ren. Ruim de helft van de lokale orga nisaties zag het aantal donaties de laatste drie jaar kelderen, blijkt uit onderzoek door de Stichting Specsavers Steunt onder 266 klei ne goede doelen. Ook de hoogte van de geschon ken bedragen is minder gewor den. Tweederde van de onder vraagde organisaties geeft aan dat er geldtekort is, bij ruim een kwart is dat zelfs nijpend. Van subsidies moeten ze het niet heb ben: 62 procent zegt geen subsi die te krijgen. Nog eens 26,7 pro cent zegt dat die is weggevallen. Het geschetste beeld komt over een met bevindingen van de VFI, branche-organisatie van de goede doelen, over 2012. Volgende week komt de VFI met cijfers over het afgelopen jaar. Juist voor kleine doelen kan een inkomstendaling grote gevolgen hebben. Zo zag de Stichting Egel- opvang Roosendaal de afgelopen jaren de giften en donaties met honderden euro's per jaar kelde ren. Dit lijkt niet veel, maar in een vrijwilligersorganisatie waar jaarlijks zo'n 4.000 a 5.000 euro opgaat aan onder meer dierenarts rekeningen, medicijnen en brand stofkosten, is dat toch behoorlijk. „Als we minder geld hebben, moe ten we keuzes maken: deze egel laten we wel leven, de andere niet. Heel vervelend", zegt Dré Scheeres van de egelopvang. De Stichting Vogelopvang Mid den-Nederland moest onlangs nog stoppen met een deel van de activiteiten, omdat de gemeente Almere de geldkraan dichtdraai de. Het centrum vangt jaarlijks 5.000 gewonde vogels op. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Gered na 12 dagen Een professionele boomklim mer is er gistermiddag in het Limburgse Spaubeek in geslaagd een poes te bevrijden die al 12 dagen in een hoge boom zat Poes Kitty is ernstig vermagerd, maar ongedeerd. Op het NS-station in Breda kunnen wachtende reizigers tijdens het WK voetbal de duels van Oranje op grote schermen zien. Behalve in Breda kan dat bijvoorbeeld op Rotterdam CS en Amsterdam CS. „We hebben goed gekeken op welke stations we de wedstrijden kunnen laten zien", zegt een woordvoerster van NS. Kijkers moeten bijvoor beeld niet in de weg staan. Er komen trouwens geen bankjes of tribunes bij de schermen. Geregeld zon 22°C DeSterh Klein goed doel heeft het zwaar door Lilian Dominicus Dré Scheeres li 1 ipU p|« BREDA - Roy Donders, stylist van het zuiden, is hot. Cisteren kon de eerste t tllCllCll helft van zijn 250.000 bestelde oranje juichpakken opgehaald worden bij Ainni* Jumbo-filialen. Om er een feestje van te maken, trad Donders in Amsterdam, V vlvll J UlClipdlv Tilburg en Breda kort op met René Froger en blaaskapel Factor 12. In Breda kwam daar 500 man op af. foto Joyce van Belkom/het fotoburo SPAUBEEK BREDA Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1