198.000 1.300 Schokkende politiefoto's van vermoord stel worden te koop aangeboden, ondanks uitdrukkelijk verbod door rechter. 66 Het is in ieder geval niet een van de advocaten van de verdachten DINSDAG 13 MEI 2014 Wie kans maken op de BN DeStem voetbalawards Overlevingsstrategie van de basisschool Vervolging geëist na mishandeling Ouders van een Bredase jon gen eisen dat de man die hun zoon vorig jaar mishan delde alsnog wordt ver volgd. Hij werd toen op grond van een medische ver klaring niet aangehouden. Bom gevonden in aankomststad Giro In de Ierse hoofdstad Du blin, waar zondag de Ronde van Italië aankwam, is zater dag een zware bom gevon den. Het is onduidelijk wan neer hij moest ontploffen. MADRID - In Spanje worden schok kende politiefoto's van Ingrid Vis ser en Lodewijk Severein te koop aangeboden. Het gaat om een re portage van de hevig toegetakelde lichamen van de vorig jaar mei in Murcia vermoorde Nederlanders. Deze krant kreeg de foto's giste ren aangeboden via een tussenper soon. Ook het 3.000 pagina's tellende politierapport over de gruwelijke moordzaak is te koop. Voor 1.000 euro kunnen geïnteresseerden tot in detail alles lezen over het on derzoek. Officieel wordt het rapport alleen beschikbaar gesteld aan het Open baar Ministerie en de advocaten van de verdachten. De Spaanse rechter Olga Reverte heeft al in oktober vorig jaar nadrukkelijk verboden dat de foto's openbaar gemaakt werden, vanwege het 'schokkende karakter'. Het betreft, volgens de tussenper soon die anoniem wil blijven, een serie van twaalf foto's. „Verschrik kelijk om te zien, gemaakt nadat de lichamen net zijn gevonden, in de citroenboomgaard in Alque- rias. Alle details zijn zichtbaar en de reportage is gruwelijker dan een horror-film." Het is onduidelijk wie er achter het aanbod schuil gaat. Volgens de tussenpersoon betreft het ie mand die 'indirect' betrokken is bij de zaak, die in Spanje bekend staat als de crimen Holandeses, de Nederlandse misdaad. „Het is in ieder geval niet één van de advocaten van de verdachten", aldus de tussenpersoon. Tot twee dagen terug waren de fo to's en het rapport nog te vinden op de site segundamano.es, de Spaanse variant van Marktplaats. Inmiddels is de advertentie ver wijderd, omdat één van de geïnte resseerde partijen de vraagprijs heeft geboden. Naar verluidt zou het gaan om het Spaanse Telecinco, een contro versiële, maar goed bekeken com merciële televisiezender. De zen der is eigendom van Mediaset Espana comunicación, een doch terbedrijf van het Italiaanse be drijf Mediaset, dat voorheen in be zit was van Silvio Berlusconi. De zender staat bekend om het uit zenden van vooral telebasura (af- val-tv) en is meerdere keren ver oordeeld voor het schenden van de privacy. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Iets meer zon 14°C Ongeveer 198.000 leerlingen doen de komende weken eindexamen: 105.000 voor het vmbo, 56.000 voor de havo en 37.000 voor het vwo. In de tweede week van juni volgt de uitslag. De afgelopen twee jaar zijn docenten en toetsontwikkelaars van het cito bezig geweest met het samenstellen van een kleine 1.300 vragen voor alle scholen (vmbo, havo en vwo). Sommige leerlingen moeten in 12 vakken of zelfs meer examen doen. Dat hangt samen met de profielen die ze in de tweede fase van het voort gezet onderwijs hebben gekozen. Zie ook pagina 30: Spelling is maar bijzaak Maak jij iets bijzonders mee tijdens je examen? Meld het op facebook.com/bndestem of op bndestem.nl/examens BREDA Zie ook pagina's 2/3 Zieke dader medische vrijbrief DUBLIN Zie ook pagina 34 Twee zeges en een bom Erger dan een horrorfilm door onze correspondent Pauline Blom Tussenpersoon bij verkoop foto's Zie ook pagina 2 Wachten op oordeel publieke jury Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1