Even twee helikopters oppikken MeaewerKer De samenwoonboete kan duizenden alleenstaande ouders hun kindgebonden budget (a 2.800 euro) kosten. Een Antonov 124 heeft gistera vond twee Apache-gevechtsheli kopters opgepikt op vliegbasis Gilze-Rijen voor transport naar de Malinese hoofdstad Bamako. Vanaf daar vliegen de Apaches op eigen kracht verder naar Gao waar het Nederlandse leger 450 manschappen inzet voor de VN-missie Minusma. De Antonov 124 heeft een span wijdte van ruim 73 meter, is 96 meter lang en 20 meter hoog. Het transportvliegtuig heeft een uitklapbare neus en een grote laadklep waardoor de twee Apachehelikopters met gemak het toestel binnen konden. 140 manschappen van Gilze-Rijen maken deel uit van de VN Vredes macht. Daarnaast zijn zestig com mando's van het KCT in Roosen daal actief voor Minusma. ,HT£RNAT/ONAL CARGO transporter üüiüHH DEN haag - Duizenden alleen staande ouders in de bijstand drei gen volgend jaar fors gekort te worden op hun uitkering, omdat ze inwonen bij hun vader, moe der of een ander familielid. Door deze samenwoonboete gaan alleenstaande ouders in de bij stand er maandelijks zo'n 270 eu ro op achteruit. „Schokkend", zegt Branko Hagen van de Lande lijke Cliëntenraad, die de belan gen van uitkeringsgerechtigden behartigt. „Een grote groep kwets bare mensen met jonge kinderen dreigt onder de armoedegrens te belanden. Dat mag niet gebeu ren." Het zou gaan om zo'n 5.000 ouders. De cliëntenraad stuurt vandaag een brief naar de Eerste Kamer. Die buigt zich momenteel over de Wet Hervorming Kindregelin gen. Hierdoor verdwijnt volgend jaar de aanvulling van 20 procent die alleenstaande ouders in de bij stand nu nog bovenop hun uitke ring krijgen. Dat is 3.200 euro per jaar, ofwel zo'n 270 euro per maand. In plaats daarvan krijgen ze vanaf 1 januari recht op een extra kindgebonden budget van 2.800 euro per jaar, een bedrag dat de Belastingdienst uitkeert. Alleenstaande ouders die met hun kind bij een ander familielid inwonen -bijvoorbeeld na een De Landelijke Cliëntenraad slaat alarm. Duizenden bij- standsouders worden de du pe van de samenwoonboete scheiding - komen echter niet in aanmerking voor het extra kindge bonden budget; de Belasting dienst ziet deze groep niet als 'al leenstaande ouder'. Vorig jaar schreef het kabinet aan de Tweede Kamer dat inkomens verlies 'acceptabel' is, omdat 'het om een kleine groep mensen gaat die de kosten voor levensonder houd kunnen delen met een ande re volwassene'. Wel is eenmalig 10 miljoen euro uitgetrokken om deze ouders in 2015 tegemoet te komen. Vorige maand ontstond al ophef over de mantelzorgboete: oude ren worden gekort op hun AOW wanneer zij bij hun kinderen gaan wonen. Ook hierover moet de Senaat zich nog uitspreken. BREDA - Bij het opbouwen van de kermisattractie Maxximum in Breda ging het gistermiddag even tjes niet volgens de planning. Een van de mannen die het me ters hoge gevaarte aan het opbou wen was, zat er een uur lang vast. De kermismedewerker moest met een soort lift aan de achter kant van een lange paal omhoog. Op grote hoogte weigerde de lift dienst en kon de man niet meer omlaag. Uiteindelijk moest er een hoogwerker van de brandweer aan te pas komen om de onfor tuinlijke medewerker te bevrij den. De eigenaar van de attractie ging ook nog naar boven om de motor van de lift te repareren, maar dat lukte niet. De hoogwer ker moest ook hem weer omlaag helpen. De voorjaarskermis op het Chasséveld begint morgen. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA 00 Eax:f38(044)454-28-52 Email: sa!es§antonov.kiev.ua Bijstandsouder de dupe door Peter Winterman

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1