Ook snelle trein Breda- Amsterdam hapert 66 In bed ben ik gaan rekenen. Ik schrok en dacht: er moet iets gebeuren, maar wat? ;e Breda's Museum: personeel thuis Philip Morris maakt weer sigaretten, na de onheilstijding van vorige week. De banden draaien, de werknemers malen. BREDA - Er zijn wéér problemen met hogesnelheidstreinen bij de Nederlandse Spoorwegen. Giste ren liet de NS de snelle Intercity- Direct tussen Amsterdam en Bre da vervallen. Achttien locomotie ven moesten naar de werkplaats vanwege problemen met de stroomafnemer, het apparaat dat de elektriciteit van de bovenlei ding haalt. Omdat enkele locs gisteravond als nog zijn goedgekeurd, rijdt van daag op het traject (dat via Rotter dam en Schiphol loopt) weer ie der uur een snelle trein. Normaal vertrekt er elk half uur een. Het materieel dat mogelijk manke menten vertoont is van Canadese makelij: het zijn Traxx-locomotie- ven van fabrikant Bombardier. De aanwijzing om de locs te controle ren kwam van dat bedrijf zelf. Eerder, in 2013, werden de Fyra- treinen van de Italiaanse fabri kant AnsaldoBreda van het spoor gehaald. De IC Direct heette bij de NS aanvankelijk ook Fyra, maar die 'rampnaam' werd eind vorig jaar gewijzigd. Reizigersorganisatie Rover vindt dat treinreizigers weer eens de du pe zijn. D66 heeft al een Kamerde bat aangevraagd, het CDA wil we ten wat het kabinet gaat doen aan de aanhoudende spoorellende. BREDA - Drie van de vijf perso neelsleden van Breda's Museum, onder wie de curator, hebben sinds gisteren vrijaf. Dat is niet hun eigen keuze: de directie heeft het drietal verplicht vier weken vakantie op te nemen. De stich ting die de collectie van het mu seum beheert, maakt zich grote zorgen over het voortbestaan er van. Ze wijt de huidige situatie aan een aanhoudend geschil tus sen directie en personeel. BERGEN OP ZOOM - Ze piekerden, sliepen slecht, zochten afleiding. Maar gisteren moesten veel werk nemers van Philip Morris in Ber gen op Zoom gewoon weer aan de slag. De sigarettenproductie draaide weer, voor het eerst nadat het personeel vorige week te ho ren kreeg dat 1.230 van de 1.371 werknemers in oktober worden ontslagen. Chefs en middenkader waren maandag al aan het werk gegaan. Ze kregen een soort stoomcursus 'omgaan met slecht nieuws', om antwoord te kunnen geven op de vele vragen, waarvan wordt ver moed dat ze leven bij hun Philip Morris-collega's. „Maar we zagen al snel dat er geen blauwdruk is die antwoord geeft op de vraag hoe je hiermee moet omgaan", zegt een van de ploegleiders. „Het was ook niet echt een cursus. We hebben eerst eikaars verhaal maar eens aangehoord. Luisteren hoe ie dereen het ontslag verwerkt." Het weekend dat volgde op het massaontslag was raar, zeggen de werknemers. „Ik heb zo veel mo gelijk de gewone dingen gedaan. Geprobeerd afleiding te zoeken. Maar je draagt dat slechte nieuws toch de hele tijd met je mee. En wanneer je naar bed gaat begint het piekeren." „Hoe verder? Dat wordt moeilijk", zegt Richard Verduit, onderweg om aan het werk te gaan. Inklok- ken en aan de slag is zijn devies. De magazijnmedewerker relati veert het massaontslag zo goed en kwaad als het gaat: „Er is nie mand dood. We moeten verder." Het zal niet makkelijk zijn, weet Verduit: „Zelfs al heb je je schaap jes al op het droge, je kunt tegen woordig pas op je 67e met pen sioen gaan." Dat is een zekerheid die John Sin- ke uit Hoogerheide uit zijn slaap houdt. „Eenmaal in bed ben ik gaan rekenen. Dan schrik je van de cijfers en denkt: er moet wat gebeuren. Maar wat?" Gisteren is wat uitleg. En daarna hebben we de productie mondjesmaat opge start. Maar ik was net zo lief al op maandag begonnen. Nu loop ik maar te malen, wanneer ik niets te doen heb." Mensen van een professionele hulpverleningsorganisatie zijn op de werkvloer aanwezig om de emoties in goede banen te leiden. „Dat is goed geregeld", zegt Dine- ke Roovers, lid van de onderne mingsraad. Of het zin heeft is een ander verhaal. „Er hangt een be dompte sfeer in het bedrijf. Zelfs de mensen die normaal altijd een grote mond hebben zijn nu stil. Het is allemaal erg onwezenlijk", Sinke gewoon weer aan de slag ge gaan, maar het voelde anders, raar. „Je gaat bij elkaar zitten, je praat een beetje, de manager geeft zegt Roovers. „Het duurt nog wel even voordat bij iedereen het be sef is doorgedrongen dat er iets heel ergs is gebeurd." Meer over Philip Morris: Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA 00 VOORJAAR 2014 Zie ook pagina's 4/5 En weer is het mis op de hsl www.bndestem.nl/fyra Dossier over hogesnelheidstreinen Zie ook pagina 21 Personeel museum verplicht vrij Toch weer de fabriek in door Nico Schapendonk Werknemers verlaten de Philip Morris-fabriek na hun shift. 'Er hangt een bedompte sfeer in het bedrijf. Zelfs de mensen die altijd een grote mond hebben, zijn nu stil.' foto Peter van Trijen/het fotoburo John Sinke, medewerker PM pagina's 2/3 Bonden willen cijfers zien, en anders een hoge rekening Brabants-Zeeuws actieplan in de maak Debat in de Kamer, met vragen over de fiscus www.bndestem.nl/philipmorris Alles over het massaontslag

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1