Wethouder Linssen is 'des duivels' Personeel Philip Morris wacht vandaag onheilstijding: sigarettenfabrikant staakt (deels) de productie in Bergen op Zoom. 66 Na de sluiting van de ijzergieterijen, zullen we ook deze klap overleven BERGEN OP ZOOM - Philip Morris vertrekt (deels) uit Bergen op Zoom. Het bedrijf deed er giste ren nog het zwijgen toe, maar het verontruste personeel vreest voor een massaontslag. Ook de vak bonden voorzien een gitzwart scenario. „We houden overal reke ning mee, dus ook met het erg ste", zegt FNV-bestuurder Jet Grimbergen. Vandaag om 08.00 uur licht de directie van Philip Morris de ondernemingsraad in, kort daar na de vakbonden en om 10.00 uur het voltallige personeel (zo'n 1.500 werknemers). Dat gebeurt tijdens een 'belangrijke business update' in een inderhaast opge bouwde tent aan de Wattweg. De productie is tot maandag volledig stilgelegd. „Dat doe je niet als je iets leuks hebt te melden", zegt Marco Vallebella van vakbond De Unie. „Ze houden het allemaal enorm geheim. Ik vrees dan ook dat het ernst is. De directie wilde de boodschap vrijdagmorgen tele fonisch overbrengen, maar ik wil ze recht in de ogen kunnen kijken als ze het ons vertellen." Philip Morris deed gisteren geen enkele mededeling over aard en inhoud van de personeels bijeenkomst, dus ook niet over een eventuele sluiting van het bedrijf. „Alles wat hier nu over wordt gezegd, is speculatief', zegt woordvoerder Robert Wassenaar namens de directie. Dat een even tuele sluiting van het bedrijf aan de orde is, wil hij 'bevestigen noch ontkennen'. Vallebella denkt dat de onheils tijding veel verder gaat dan een 'volumereductie', zoals medewer kers aan de poort suggereren. Die denken dat mogelijk één volledi ge productieploeg (een kleine 500 werknemers) wordt geschrapt. De Bergse wethouder Ton Lins- sen put naar eigen zeggen 'uit betrouwbare bron' en heeft begrepen dat de ingreep veel pijn lijker is. „Als klopt wat mij is ver teld, dan gaat nagenoeg het hele bedrijf per 1 oktober dicht. Massa ontslag. Er blijven dan niet meer dan 150 arbeidsplaatsen over. Dat is desastreus voor de stad en een ramp voor de hele regio." FNV Bondgenoten houdt alle opties open, dus ook een volledi ge sluiting van het bedrijf. „Al weten we formeel helemaal niets. Vreemd, want de OR heeft wette lijk recht op informatie, maar Philip Morris weigert die te geven. Onze juristen hebben zich daarover gebogen, maar die infor matie afdwingen via een kort geding, heeft geen zin meer. Daar voor is het te kort dag." Bij de vak bonden staat de telefoon intussen roodgloeiend. „Er is grote onrust onder de leden", verzekert CNV-bestuurder Piet Verburg. Woensdag maakte Philip Morris bekend dat de productie in Australië verhuist naar Zuid- Korea. Volgens de directie in Bergen op Zoom bestaat er geen enkel verband, maar de bonden hebben zo hun bedenkingen: „De helft van de Bergse productie is bestemd voor de Japanse markt. Als ze die verplaatsen naar Korea en de productie voor de Europese markt verdelen over de andere Eu ropese vestigingen, dan zijn voor Bergen op Zoom de rapen gaar." BERGEN OP ZOOM - Aanvankelijk zoekt hij nog naar de juiste woor den en de juiste toon, maar al snel hebben de emoties de over hand. „We zijn zo verschrikkelijk boos! Dit is een regelrechte ramp voor de hele stad", zegt wethou der Ton Linssen, portefeuille houder Economische Zaken. De onheilstijding bereikte hem woensdagavond laat. „Ik werd uit mijn bed gebeld door een echt paar, waarvan zowel de man als de vrouw bij Philip Morris werkt. Ze hebben net een huis gekocht in wijk de Schans en zijn ten einde raad. Ik heb de hele nacht niet meer geslapen. Ik ben des duivels", zegt hij. Linssen verwijt de directie van Philip Morris 'een verwerpelijke manier van communiceren'. Ter wijl het Amerikaanse bedrijf, zo vindt hij, schatplichtig is aan de hele Bergse gemeenschap. Hij overweegt een schadeclaim. „Al was het maar dat ze hun hele grondgebied 'om niet' aan de gemeente overdragen, zodat wij in elk geval kunnen proberen om op die plaats alternatieve werk gelegenheid binnen te halen." Linssen vergelijkt de sluiting van Philip Morris met de teloorgang van de ijzerindustrie, vijftig jaar geleden. Ook toen gingen veel banen verloren. „Die klap is de stad te boven gekomen en ook deze keer zullen we overleven. De betrouwbaarheid van Amerikaan se investeerders staat ter discus sie. Philip Morris zit op een unieke locatie, we hebben op alle fronten meegewerkt. Dat kun je als bedrijf niet met één pennen streek teniet doen." VRIJDAG 4 APRIL 2014 IPhilip Morris ClGARETTES Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Massaontslag Philip Morris door Mare Molenaars 75 miljard sigaretten worden er jaarlijks gemaakt in de vestiging van Philip Morris in Bergen op Zoom. Bekendste merk is Marlboro. De sigaretten zijn vooral bestemd voor de export. I Een ongeruste werknemer van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom staat de pers te woord. foto Robert van den Berge/het fotoburo Meer over Philip Morris op: pagina's 2/3 'Er is heibel in de tent' 'Verhalen worden met het uur erger' pagina 4 Het einde van een gigant www.bndestem.nl/philipmorris Dossier sigarettenfabrikant en fotoalbum Wethouder Ton Linssen over weegt een schadeclaim. door Mare Molenaars Wethouder Ton Linssen Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1