«et is zonde, zo'n lief jong' Transportorganisatie TLN ziet de komst van de nationale politie als een oorzaak van de toename van het aantal diefstallen. 'Iedereen verliefd op Kleswiizer BN DeStem 10/11 IBSfiJ ISSSSSKpSs VCTa iMsÊÉ I§§8! Geregeld zon 11 °C WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 Wondermiddelen helpen tijgers om zeep Kieswijzer van BN DeStem helpt bij het stemmen HOEVELAKEN - Het aantal diefstal len uit vrachtwagens is vorig jaar fors gestegen naar 243. Dat is een groei van 43 procent ten opzichte van 2012. Wie het aantal pogingen tot diefstal meetelt, komt op een toename van ruim 50 procent. Vooral in het zuidoosten van het land is het vaak raak. Dat blijkt uit de politiecijfers die de Stichting Aanpak Voertuigcri- minaliteit (AVc) vandaag presen teert. Het aantal complete vracht wagens dat werd gestolen daalde met 19 procent naar 287. AVc-directeur Titus Visser denkt dat de verschuiving van voertuig- naar ladingdiefstal samenhangt met de professionalisering van het dievengilde. „Kennelijk heeft dat meer profijt." Vooral compu terapparatuur is populair. Volgens belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn de slechte cijfers het gevolg van de komst van de natio nale politie. Toen is het 'lading- diefstallenteam' opgeheven. Inten sieve samenwerking tussen dit po litieteam en belanghebbenden zorgde in 2012 nog voor een halve- Kennelijk hebben dieven meer profijt van het stelen van de lading ring van het aantal diefstallen. Er waren meer controles, een waar schuwingssysteem en betere be veiliging voor parkeerplaatsen. De slechte cijfers over 2013 zijn aanleiding om de samenwerking weer sterker op te pakken, stelt Visser. Hij vindt het wel erg mak kelijk om naar politie en justitie te wijzen. Vervoerders kunnen be wuster kiezen voor diefstalbesten- diger materieel en veiliger parkeer plaatsen, stelt hij. TLN is blij met het verbeterde overleg. „Maar er is een jaar verloren gegaan", zegt de woordvoerder. Op bndestem.nl/economie Gevaarlijk duo nog altijd spoorloos Ondanks massale inzet van de Duitse en Nederlandse politie is het vuurgevaarlij- ke duo Marcos van der Ploeg (25) en de in Enschede opge groeide Enise Merve Bircan (19) nog niet opgepakt. Het duo wordt verdacht van overvallen met bruut ge weld en een gijzeling. De po litie heeft foto's verspreid. Zie ook pagina's 2/3 'Geen heksenjacht met carnaval' Gemeenten rond Breda en Oosterhout houden met car naval geen heksenjacht op drinkende minderjarigen. Wel zijn er controles. Ook de horecaondernemers tref fen maatregelen om te voor komen dat de jeugd alcohol drinkt „Maar", zegt Toon van Dongen: „Waterdicht kun je het niet maken." Zie ook pagina 21 Kinderen vonden dode in park Het stoffelijk overschot dat maandagavond in de vijver van het Burgemeester Van Sonsbeeckpark in Breda werd gevonden, is van een man. Kinderen hadden het 's middags al aangetroffen. Volgens de politie heeft het lichaam lang tussen het riet van de vijver gelegen. Zie ook pagina 25 UW verwacht meer ontslagen in de zorg Dit jaar en ook in 2015 ver dwijnen er duizenden extra banen in de zorg. Dat komt omdat veel zorginstellingen nu al rekening houden met bezuinigingen in 2015, zei Rob Witjes van het UW gis teravond in het tv-program- ma Nieuwsuur. In 2015 wor den zorgtaken overgeheveld van het rijk naar de gemeen ten. Zij moeten die taken met minder geld uitvoeren. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren vQxnKHNO OSSENDRECHTSE jttSatóK- ■gjglIHgljj OSSEN DRECHT - Het haalt veel her inneringen bij hem boven. Ber- nard Koevoets denkt terug aan juni 1985, toen hij met zijn vader in een Ossendrechtse berm een pasgeboren meisje trof. Toen een vondeling van een paar uur oud, nu een jonge vrouw die wéér in het nieuws is. Het Belgische tv-programma Vind mijn familie en de moeder zijn ijverig op zoek naar de 28-jarige Bernardine Pauline van Ossendrecht. Ooit de baby die Bernard Koevoets uit Standdaar- buiten plotsklaps in zijn handen had. „We waren heel vroeg naar Ossendrecht gereden om duiven te lossen voor een proefvlucht", verhaalt Bernard. „Vlakbij café Puts Meuleke zagen we een plas tic boodschappentas langs de weg. We zijn gestopt en zagen dat er een baby'tje in lag, gewikkeld in een soort rode handdoek en een lakentje, net als in een bed. Het lag rustig te slapen. Bij een boer hebben we de politie gebeld. Mijn vader en een agent zijn naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gereden en ik er achteraan. Anders kon mijn vader niet naar huis", is het nuchtere relaas van tuinder Koevoets. Zie ook pagina 7 -Br_ I assfjaS? BN u GAAT TOCH OOK STEMMEN. 00 Zoektocht naar Bernardine Trucks vaker leeggeroofd door Paul Bots Titus Visser, directeur AVc Meer cijfers in politierapport ENSCHEDE/GRONAU Vijf bange uren in een boerderij BREDA/OOSTERHOUT Wel controles BREDA Stoffelijk overschot is van man BREDA/ROOSENDAAL Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA Hk'wvJo wOiUuMj-ln TiejBwgswti«ftfflUxaa Kit vranlt |s door John Bas Speurtocht strandde in ziekenhuis Lees wat wij destijds publiceerden over de Ossendrechtse vondeling op bndestem.nl/vondeling lyANsSpÊSs™031 BIJ GASTGEZIN I vondelinge. hot over de l kk.n „i« van vijf fcindc- 0m'«WJd *W>4fn". thj T Auruwn I Bernardine Pauline op de arm van een verpleegster, enkele dagen nadat zij was gevonden, foto archief BN DeStem/Dick de Boer I Foto boven: de boodschappentas waarin het vonde lingetje lag. montage Angela van Eek

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1