Niet in kliniek na doden kind A 66 Dit is niet alleen voor Woensdrecht een domper, ook voor omliggende plaatsen Voltijdbanen verdwijnen bij vestigingen Fokker in Woensdrecht en Hoofddorp. Er vallen zeker gedwongen ontslagen. Jong en kanker: ook na genezing blijft het heftig BRAND BREDA - De 42-jarige E. van der S. die op 21 april bij vrouwenopvang Susan Rose in Roosendaal haar 7-jarig zoontje Swen doodde, hoeft niet per se uit de samenle ving te worden gehouden. Wel moet ze worden behandeld aan haar paranoïde waanstoornis, die ervoor zorgde dat ze het doden van het kind als enige uitweg zag. Daarom eiste de officier van justi tie gisteren in de rechtbank van Breda tbs met voorwaarden, zoals ook deskundigen van het Pieter Baan Centrum adviseerden. Die vinden niet dat ze per se in een gesloten kliniek hoeft te zitten omdat de vrouw zelf inziet dat ze ziek is en meewerkt aan haar be handeling. „Dat ben ik Swen ver plicht. Ik wil weten hoe dit kon gebeuren", aldus de huilende moeder in haar laatste woord. De vrouw wil zich laten steriliseren, zodat ze nooit meer in herhaling kan vallen. Hennie Kuiper, 65 en nog altijd nuchter WOENSDRECHT - Bij Fokker Servi ces in Woensdrecht (ruim 300 werknemers) verdwijnen binnen enkele weken 95 voltijdbanen. Daarbij vallen zeker gedwongen ontslagen, maar hoeveel is nog niet bekend. Fokker Services, gespecialiseerd in onderhoud van vliegtuigen, noemde gistermiddag de getallen die insiders al een hele tijd vrees den. Medewerkers kregen te horen dat van de 750 voltijdbanen in Neder land er 200 worden geschrapt. Dat gebeurt bij de vestigingen in Woensdrecht en Hoofddorp (105 banen). Fokker Services overlegt vanmid dag met de ondernemingsraad en de vakbonden over de wijze waar op dat precies zal gaan en de in houd van een sociaal plan. Moe derbedrijf Fokker Technologies zegt geld toe om mensen die hun werk verliezen aan een nieuwe baan te helpen, binnen of buiten het bedrijf. Volgens de vakbonden maakt het bedrijf haast met de reorganisatie. „Ik denk nog deze maand", con cludeert bestuurder Arthur Bot van CNV Vakmensen op basis van de mededelingen die Fokker Services deed. Hij vreest dat de fi nanciële nood zo hoog is dat er weinig valt te rekken. Burgemeester Steven Adriaansen vernam het nieuws via deze krant: „In een tijd waarin de ar beidsmarkt toch al zo onder druk staat, is dit een forse domper. Niet alleen voor Woensdrecht, ook voor omliggende plaatsen. Als gemeente bekijken we hoe we de mensen van Fokker kunnen bijstaan." Adriaansen zal bij Fokker Servi ces aandringen op spoedig over leg. Daarnaast wil hij in conclaaf met het ministerie van Defensie om te bezien of openstaande vacatures daar uitkomst kunnen brengen voor werknemers die bij Fokker hun baan verliezen. Bijstandsregels minder streng Wajongers houden hun uit kering en de bijstandsregels worden minder streng dan het kabinet van plan was. Het aangepaste bijstands plan is het resultaat van ge sprekken tussen kabinet en D66, Christenunie en SGP. Arriva wil Veolia weg uit W-Brabant Vervoersbedrijf Arriva te kent bezwaar aan tegen het besluit van de provincie om Veolia ook na 1 januari 2015 het busvervoer in West-Bra bant te laten verzorgen. Arri va wil dat zelf gaan doen. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Üp4 y\\xT(±V\ 111 VLIJMEN - Een grote brand heeft gisteren een aantal be- A59 bij Nieuwkuijk waren uren dicht. Verwacht werd dat -DCU.1 IJ V Cll 111 drijven op industrieterrein Vliedberg in Vlijmen in de as het nablussen de hele nacht zou duren, foto fly4cam (Je gelegd Niemand raakte gewond. De brand ontstond bij een bedrijf in bouwmaterialen en feestartikelen. De rook bndestem.nl was te zien tot in Breda en Rotterdam. De afritten van de DeStem videobeelden van de brand Zacht, 8 C T-~ I DeStem Zacht, 8°C _*3: DINSDAG 4 FEBRUARI 2014 door Pieter van Klinken Vervolg op pagina 2 'Ik mis hem elke dag' Fokker: 200 banen weg Burgemeester Adriaansen door John Bas j.bas@bndestem.nl Zie ook pagina 6 'Ingreep pijnlijk maar onvermijdelijk' DEN HAAG Zie ook pagina 3 Akkoord aanpassing bijstand BREDA Zie ook pagina 6 Arriva eist busvervoer op Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1