Acties Philip Morris opgeschort Nederlandse Barbie is Sara Duitsland - Oostzeekust Verdachte moord Nicole is tbs'er Minister is akkoord: Slachtofferhulp Nederland voortaan ook in actie voor winkeliers na een overval. elke maand W@QQ BERGEN OP ZOOM - De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vak mensen gaan vandaag en morgen toch onderhandelen met Philip Morris over een nieuwe cao. De stakingsacties bij de sigaretten- fabrikant in Bergen op Zoom wor den voor twee dagen opgeschort. Bonden en directie hebben daar over gisteren een akkoord bereikt. De afspraken zijn vastgelegd in een contract. „Daarin staat dat we het recht om actie te voeren behouden als er vóór donderdag geen akkoord is bereikt", legt Jet Grimbergen van FNV Bondgeno ten uit. Ze zegt er meteen bij dat als de directie van Philip Morris onvoldoende te bieden heeft, de fabriek zowel vrijdag als maandag volledig plat gaat. Het personeel van Philip Morris voert actie voor een loonsverho ging van 3 procent en een eenma lige uitkering van 3.000 euro per werknemer. Daarnaast protes teert het tegen een verdere ver slechtering van de pensioenrege ling. Philip Morris noemt die eisen van meet af aan 'buiten alle proporties en onverantwoord'. Desondanks stuurde de directie wel aan op hervatting van het overleg. HELMOND - De 46-jarige Helmon- der die vastzit voor de moord op Nicole van den Hurk is een tbs'er die al eerder veroordeeld is voor verkrachting. De man werd een week geleden aangehouden in zijn woning. Hier woonde hij sinds anderhalve maand en hij werd er voorbereid en getraind op terugkeer in de maatschappij. Kras.nl/noordduitsland oF bel 0900-9697^ UTRECHT - Winkeliers die slacht offer zijn van een overval, kun nen voortaan net als particulieren een beroep doen op Slachtoffer hulp Nederland. De organisatie is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar bij misdrijven. Staatsecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie gaf gisteren groen licht voor de nieuwe opzet. „Met het wegvallen van de finan ciering via het Hoofdbedrijfschap Detailhandel dreigden winkeliers qua hulpverlening tussen wal en schip te vallen", legt Jelger Zee van Detailhandel Nederland uit. „Door de samenwerking met Slachtofferhulp Nederland is die hulp ook na januari gewaar borgd." Naast emotionele hulp en de 24-uursondersteuning, kunnen winkeliers via Slachtofferhulp ook assistentie krijgen bij het aan vragen van subsidies voor preven tieve maatregelen. Ook kunnen ze een beroep doen op juridische bijstand. Zo wordt onder meer gekeken of de winkeliers geleden schade vergoed kunnen krijgen. En ze kunnen met bijstand van Slachtofferhulp worden voor bereid op een strafproces. In Nederland worden gemiddeld één tot twee winkels per dag over vallen. In 2013 waren het er 422, een daling van 57 procent ten opzichte van 2009. Slachtofferhulp Nederland ver wacht dit jaar circa tweehon derd oproepen van winkeliers bui ten kantoortijden. Juliette Somers van Slachtofferhulp: „Maar vergis je niet in de gevolgen voor de slachtoffers. Die kunnen zeer pit tig zijn. Dat het aantal overvallen afneemt, betekent daarom niet automatisch dat de ondersteu ning vanuit Slachtofferhulp min der nodig is. Integendeel." Winkeliers kunnen met bijstand van Slachtofferhulp Nederland worden voor bereid op een strafproces Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren DINSDAG 21 JANUARI 2014 Steuntje in de rug van de buurtsportcoach Wilders optimistisch over anti-Europact Autovakantie BN AMSTERDAM - Vijftig jaar geleden kwam ze in Nederland op de markt, mode-icoon Barbie. Daarom heeft Tassenmuseum Hendrikje aan de Amsterdamse Herengracht een overzichtstentoonstelling ingericht. Tachtig exemplaren van de populaire pop geven volgens museumdirecteur Sigrid Ivo een 'mooi tijdsbeeld van de mode', foto HH door Mare Molenaars Vervolg op pagina 2 Moordenaar kan claim tegemoetzien Ontdek de prachtige natuur en steden van Noord-Duitsland. 4-sterren Hotel NH Schwerin nabij het historische centrum van Schwerin Gratis wifi, parkeergelegenheid en gebruik sauna Inclusief ontbijtbuffet Ontdek Schwerin, de stad van de 7 meren Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. excl. res.kosten en CalamiteitenFonds. Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA Hulp voor winkeliers door Leon Bogaard iPhone 4s 8 CB telfort.nl 08001707 Telfort winkels

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1