Vrouwen maken officiële portretten Willem-Alexander Philip Morris ligt plat 3 Busreis Venetiaanse Riviera Staatssecretaris Dekker wil sjoemelen met eindexamens moeilijker maken. Scholen krijgen die vanaf dit jaar later toegestuurd. VRIJDAG 17 JANUARI 2014 Commotie om Dutroux-roman Kristien Hemmerechts Dansen in frituurpan op Australian Open AMSTERDAM - Kunstenaars Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en Femmy Otten mogen een offici eel staatsieportret maken van koning Willem-Alexander. Dat heeft het Mondriaan Fonds gister avond bekendgemaakt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Twaalf kunstenaars hadden schetsontwerpen ingediend, een comité van experts koos daaruit de drie vrouwen. In de gekozen ontwerpen 'vallen de persoonlijkheid en de symbool functie van de koning samen', oor deelt het comité. Ook is gekozen voor composities 'waarbij Wil lem-Alexander als icoon van het koningschap wordt afgebeeld'. De portretten van de koning zijn in de loop van dit jaar gereed. Het comité selecteerde eerder twaalf kunstenaars die een schets mochten maken. Daartoe behoor de ook de in Roosendaal opge groeide Koen Vermeule. DEN HAAC/OOSTERHOUT - De eind examens voor het middelbaar on derwijs worden met ingang van het huidige schooljaar beter ver pakt. Daarnaast worden ze voortaan pas na de meivakantie naar de scholen gestuurd, zodat ze tijdens de vakantieperiode niet onbeheerd in de scholen liggen. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) beslo ten naar aanleiding van de affaire op de school Ibn Ghaldoun in Rot terdam. Die kwam in mei vorig jaar in opspraak toen bleek dat een stapel eindexamens uit de kluis was gestolen. De hele gang van zaken rond eind examens werd daarop doorge licht. Uit dat onderzoek blijkt dat de systemen in Nederland best solide zijn, maar dat de examens nog beter beschermd kunnen wor den tegen kwaadwillenden. Zo wordt de verpakking straks zo ge maakt dat die, nadat die geopend is, niet meer in de oorspronkelij ke staat kan worden hersteld. „Er is lering getrokken uit de si tuatie bij Ibn Ghaldoun", schreef Dekker gisteren aan de Tweede Kamer. Hij heeft er vertrouwen in dat deze en andere aanpassingen leiden tot snellere en effectievere aanpak van (dreigende) misstan den. „Tegelijkertijd zijn incidenten nooit volledig uit te sluiten. Een waterdicht systeem bestaat im mers niet. Er zullen altijd nieuwe uitdagingen zijn die wederom vra gen om veerkracht en flexibili teit", stelt de bewindsman. Bij de examenfraude in Rotter dam is volgens het Openbaar Mi nisterie ook een jongen uit Oos terhout betrokken. Die zou zijn neef ertoe hebben aangezet de examens te stelen uit de kluis van de (intussen gesloten) islamiti sche scholengemeenschap. De destijds 15-jarige Oosterhouter zou de papieren hebben gefotogra feerd en verhandeld. Zijn advo caat ontkent dat. De jongen zelf behaalde afgelopen zomer in zijn woonplaats zijn mavo-diploma. Eind deze maand komen de elf verdachten voor de rechter. BERGEN OP ZOOM - De productie in sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom is gisteravond om half twaalf voor 24 uur platge legd. Daarmee is de druk op de di rectie nog verder opgevoerd. Eer der gingen actievoerende werkne mers al over tot werkonderbrekin gen die steeds langer duurden. Zolang Philip Morris niet ingaat op de eis van de bonden gaat de staking door. „Maar we zijn altijd bereid te luisteren en op grond daarvan de afweging te maken of hervatten van de formele onder handelingen zinvol is," zegt Jet Grimbergen van FNV Bondgeno ten. De directie, bij monde van Robert Wassenaar, ergert zich aan het verwijt van de stakers dat Phi lip Morris niet beweegt: „Wij zijn bereid om overal naar toe toe te komen om uit deze patstelling te komen." Grimbergen zegt dat de bonden in principe zijn uitonder handeld. FNV-voorzitter Ton Heerts wil vanochtend in Bergen op Zoom de stakers toespreken. Kras.nl/bus-italie of bel 0900-9697,5cPm Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Iris van Dongen (38) maakte deze voorlopige schets, afbeeldingen Mondriaan Fonds I Femmy Otten (32) behoort dankzij deze inzending Fotograaf Rineke Dijkstra (54) gebruikte een tot de uitverkorenen. stand-in om te tonen wat zij wil maken. Eindexamens beter beveiligd Ontspannen aan het strand, het vakantiegevoel ervaren in leuke badplaatsen én op ontdekking door prachtig bewaarde steden. Dat is de Venetiaanse Rivièra! Inclusief vervoer per Comfort Class bus Hotel San Michele**** o.b.v. ontbijt en diner Excursieprogramma met o.a. Venetië, Grado, Padua en Triest Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. excl. res.kosten en Calamiteitenfonds. Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA UNIEKE LEZERSAANBIEDING Uniehe 8 daagse rondreis door Turhije spirit travel www.spirittravel.nl

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1